THIÊN LONG TIẾU NGẠO

THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52
MIỄN PHÍ TẤT CẢ

ĐIÊU VĂN, BÍ KÍP NGŨ TÔNG, TU LUYỆN
TỨ HẢI THẦN BINH


.
.
. .

* Trang chủ : http://thienlongtieungao.com/

( thienlongtieungao.com)

* Trang Đăng Ký: http://tk.thienlongtieungao.com/

( tk.thienlongtieungao.com)

* Diễn Đàn :
http://diendan.thienlongtieungao.com/

( diendan.thienlongtieungao.com)

* Link Download :
http://thienlongtieungao.com/download.html

( thienlongtieungao.com/download.html)

* Yahoo hỗ trợ:
hotro_tlbbtieungao

Phát Giftcode Tân Thủ Tài Phú

Cách thức nhận Gift như sau:

Các bạn gửi Comment theo form như sau:
1. Tên Nhân Vật tại THIÊN LONG TIẾU NGẠO( Đăng ký )
2. Email chính xác ( BQT sẽ gửi Gift code vào email của các bạn )

Chú ý:

Thứ tự tính lượt được tính sau Comment #10

ĐÔI NÉT VỀ THIÊN LONG TIẾU NGẠO

*** MIỄN PHÍ TẤT CẢ ***


- Tạo Nhân vật nhận ngay đẳng cấp 109 ( Open Level =15 )
- Nhận KNB + Điểm Tặng không giới hạn
- Long Văn C10 + Võ Hồn C5 được bán trong shop
- Tất cả các ITEM trong Server đều bán bằng KNB + Điểm Tặng
- Server Trong đợt test sử dụng đồ chế Option Cao . Chế bằng vài bông + bí ngân cấp 8 trong Shop

*** THÔNG TIN PHIÊN BẢN 3.52 CÀY CUỐC ***

- Chức năng Nhuộm màu thời trang
- Chức năng Thời trang phối sức
- Hệ thống tu luyện hợp lý
- Băng Phách Thần Châm và Đoạn Hồn Phiêu
- Thần Binh Hải Vực cấp 2-3-4
- Nhiệm vụ Q123 - PMP - TTS... chuẩn
- Fix BTKT >= 95 vào được
- Khiêu chiến Tàng Kinh Các - Sinh Tử - Thông Thiên Tháp
- Chế tạo ám khí Băng Phách Thần Châm và Đoạn Hồn Phiêu
- Event NPC Tôn Bát Gia
- Thẻ VIP và nhận phần thưởng theo ngày
- Chế đồ max 9 sao
- Kỵ và Fashion mới có option
- Danh hiệu Binh Thánh kèm thuộc tính
- NPC đổi đồ câu cá và trồng trọt
- Dropbox đầy đủ Q123,Q-Túc cầu, PMP, Ác tặc ác bá, Boss Dã ngoại....
- Điêu văn trang bị
- Long Văn Võ Hồn
- Và nhiều thứ khác...

*** HỆ THỐNG DROP THIÊN LONG TIẾU NGẠO ***


- BOSS Hậu Hoa Viên : C5 + CCHTP + Điểm tặng 500
- BOSS Quân Thiên Vương Lăng:
- BOSS Đại Côn Di Hài: Chưởng cự yếu quyết + Chuyển phái - Gioi Tinh + Điểm tặng 500
- BOSS Thủy Nguyệt Động Thiên: Kỵ + Thời Trang + Điểm tặng 500
- BOSS Mạc Nam Thanh Nguyên: Hồn Băng Châu 1-3 + Võ Hồn Dịch Tương Đan + Long Văn + Võ Hồn + Chú Văn
- BOSS Huyền Hải: Nguyên liệu điêu văn
- BOSS Cóc: Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù + Điểm tặng 1000
- BOSS Thương Sơn + Võ Di + Thảo Nguyên: Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù + Điểm tặng 1000
- Ác tặc + Ác bá : CCYQ + C5 + Điểm tặng 1000
- BOSS YVCM Tang 1-9 : Hàn Băng Tinh Thạcch + NLTuyến +DT + CCHTP

*** HỆ THỐNG BOSS ***

+ Kính Hồ - Thương Sơn - Võ Di - Thảo Nguyên - HVĐ - BTĐ - Ngân Ngai Tuyết Nguyên - Yến Vương Cổ Mộ
+ Thông Thiên Tháp, Huyền Hải, Boss Yến Tử Ổ
+ Phụ bản BTKT, TTS, TTT
Các loại Boss trên đều có tỉ lệ cao rơi các vật phẩm : CCHTP, Công Lực Đan, Nguyên Liệu Long văn - Võ hồn, Nguyên Liệu chế đồ, Điểm tặng, ĐMP, TMTP, TBP,...

*** MỘT SỐ HÌNH ẢNH IN GAME ***


Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN
Thiên Long Tiếu Ngạo - Phiên Bản 3.52, THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI PHIỂN BẢN 3.52 ĐIÊU VĂN

MIỄN PHÍ TẤT CẢ - SÂN CHƠI GIẢI TRÍ – PK TỤ HỘI ANH HÙNG TỨ PHƯƠNG – THIÊN LONG TIẾU NGẠO

thienlongtieungao.com