MuQuyenBinh.NET - AP 13H ngày 14/6/2015 - OPen 13H ngày 17/6/2015 - Đua nhận Iphone5

Event Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng
ALPHA TEST 13H Ngày 14/6/2015
OPEN BETA 13H Ngày 17/6/2015
SERVER ONLINE 24/24
INFORMATION:Một Số Sự Kiện Chỉ Có Tại MU HYON ĐỘC QUYỀN


  • Sự kiện đại chiến kundun  • Sự kiện Binh Đoàn Rồng Thiêng


  • Sự Kiện DungEon tranh hùng


  • Sự Kiện Nhiệm Vụ Hàng Ngày


  • Sự Kiện Công Thành Chiến Devias


  • Sự Kiện Truy Tìm ADMIN trong game

MuQuyenBinh.Net Mu Open Beta Ngày 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 , Mu Open 14/6/2015 15/6/2015 16/6/2015 17/62015 18/6/2015 19/6/2105 20/6/2015

Mu Open Hôn nay 14/6/2015 15/6/2015 16/6/2015 17/62015 18/6/2015 19/6/2105 20/6/2015

Mu Sap Open 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6