[Tin Nóng] Khởi tạo nhân vật có ngay 150 lần reset - Item Full+wing 2 Full  bán shop-
Tháng 8 này SS7MU đua ra chương trình cải tiến nhằm tạo sự hưng phấn - đua tranh quyết liệt hơn.
[Tin Nóng] Khởi tạo nhân vật có ngay 150 lần reset - Item Full+wing 2 Full  bán shop-
Từ ngày 31/07 trở đi. Khi khởi tạo nhân vật mới có ngay 400 level + 10k Point + 2 tỷ Zen + 150 lần reset.

Item Full + 7 và Wing 2 Full được Bán bằng Zen tại Lorencia
#####################
[Tin Nóng] Khởi tạo nhân vật có ngay 150 lần reset - Item Full+wing 2 Full  bán shop-
##################
Thay đổi cơ cấu phần thưởng đua tôp hàng tuần và tháng.
#####################
[Tin Nóng] Khởi tạo nhân vật có ngay 150 lần reset - Item Full+wing 2 Full  bán shop-
#######################3
Tôp Tháng
##########################
[Tin Nóng] Khởi tạo nhân vật có ngay 150 lần reset - Item Full+wing 2 Full  bán shop-
*******************************
Thông Tin chi tiết tại http://diendan.ss7mu.com