Trang chủ : http://hanlong.ddns.net/
đăng kí : http://hanlong.ddns.net/register-form.php
download : http://hanlong.ddns.net/taigame.php
facebook : https://www.facebook.com/hanlong.thucson
Thông báo chính thức open sever Hàn Long
Thời gian open 17h 30 phút ngày 10/06/2015
Thời gian đóng cửa sever khi không còn men nào quý mến sever nữa ( cam kết)
Sự kiện open sever Hàn Long
++ Đua top cấp độ
Phần Thưởng :
- Top 1 :150k mcash; vk thiên lam 7x S max linh lực +0 ; 1 món pbp S thiên lam max linh lực ; 3 món trang bị Giáp Thủ Ngoa pvp 6x Sự Kiện ; 10 viên 7s huk ; 10 viên 7s thiên lam ; 5k vàng
- Top 2: 100 kmcash ; Vk thiên lam 7x S max linh lực + 0; 1 món chỉ hoặc phù vip ( tự chọn ) 3 món trang bị Giáp Thủ Ngoa pvp 6x Sự Kiện ; 10 viên 7s huk ; 10 viên 7s thiên lam ; 5k vàng
- Top 3 : 80k mcash ; vk thiên lam 7x S max linh lực + 0 ; 1 món chỉ hoặc phù vip ( tự chọn ) 3 món trang bị Oản Tất Đai pvp 6x Sự Kiện ; 10 viên 7s huk; 10 viên 7s thiên lam ; 5k vàng
- Top 4=>7 : 50k mcash ; vk thiên lam 7x S ; 10 viên 7s huk ; 10 viên 7s thiên lam ; 5k vàng
thời gian 17h30 ngày 10/06 đến 17h 30 ngày 13/06
++ Đua top môn phái : 5 đạo hữu đứng đầu 5 phái
Phần thưởng : 50k mcash ; vk thiên lam S 7x +0 ; 5k vàng
( các đạo hữu dành top cấp độ từ top 1=>3 không được tính ; các đạo hữu từ top 4=7 sẽ ko đc nhận quà top cấp độ chỉ nhận đc quà top môn phái )
thời gian 17h30 ngày 10/06 đến 17h 30 ngày 13/06
++ Đua top Thú Cưng
- top 1 : 50 kmcash
- top 2 + 3 : 30k mcash
( các đạo hữu có thú cưng bằng cấp độ bằng nhau ad sẽ mượn pet đạo hữu đó kiểm tra thanh kinh nghiệm )
thời gian 17h30 ngày 10/06 đến 17h 30 ngày13/06
+ đua top Bang Hội
- 3 bang hội đạt mốc cấp độ 3 đầu tiên :1vk S 7x thiên lam 20k vàng 20 viên 7s thiên lam ; điểm phồn vinh bang hội
++ Công thành chiến : Bang hội chiến thắng tuần đầu tiên trong huyết thần phủ
- Phần thưởng : 2 vk thiên lam 7x S; 10k vàng ; mỗi thành viên bang hội nhận đc 3 viên 7s thiên lam
++ Thánh khảm nạm :
- Đạo hữu +12 thành công đầu tiên sever sẽ nhận đc 1 vk thiên lam 7xS +10 max linh lực
- 10 đạo hữu +12 thành công tiếp theo nhận đc: 50 kmcash ; 10 viên 7s huk và thiên lam ; 1 rương đại hoành ; 1 rương đại quang
( yêu cầu tất cả vật phẩm khảm nạm trên 5x - kỵ thú ko khóa định )
++ Thánh Lô ( AD ôm nên ko sợ bị xù)
- thời gian 17h hàng ngày
- Tỉ lệ đề 1 ăn 70
- tỉ lệ lô 1 ăn 4
++ Nhà Chế tạo Tài Ba : 3 đạo hữu chế tạo kỵ thú 60% tốc độ đầu tiên khảm 12
-Sẽ Nhận Được 3 món 6x Sự Kiện +10
++ Test game
- các đạo hữu test game chụp ảnh lại đăng face game
- hết thời gian đua top sẽ nhận quà vip
*********.... Ad sẽ tiếp tục cập nhập sự kiện open sever
***********************ADM Thục Sơn Hàn Long
************************************************** *************Thân*************