GAME NẤM LÙN DI ĐỘNG ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA CÁC BẠN ƠI. CÙNG TRẢI NGHIỆM MAPLESTORY TRÊN SERVER MỚI HOÀN TOÀN NÀY NHÉ :
HTTP://WWW.ARCUSMS.COM

Version: MapleSEA 112
Experience Rate: 12x
Meso Rate: 8x
Drop Rate: 2x