Máy chủ võ lâm free với các tính năng sau:
*Tính Năng Game:
+ Việt hóa có dấu hoàn chỉnh.
+ Tỉ lệ hút hít máu phân bố rõ ràng.
+ Kinh nghiệm phân bố rộng rãi thích hợp với phiên bản hiện tại.
+ Cấp độ tối đa là 250.
+ Làm nhiệm vụ tân thủ » Thăng Cấp 90 » Tặng 1 Set Kim Phong.
+ Miễn Phí Vũ Khí Hoàng Kim.
+ Tính Năng Nhiệm Vụ Sát Thủ.
+ Tính Năng Dã Tẩu.
+ Nhiệm Vụ Thu Thập Phúc Duyên.
+ Tính Năng Tống Kim.
+ Tính Năng Tẩy Tủy.
+ Vượt Ải Theo Giờ (Hằng Ngày).
+ Chức Năng Đánh Bạc.
+ Gia Nhập Phe Phái: Hắc - Bạch - Lưỡng Đạo.
+ Tính Năng Bang Hội: Có Bang Chủ - Phó Bang.
+ Tính Năng Liên Đấu.
» Và Một Vài Chức Năng Mới Hãy Tìm Hiểu Nhé...
Chi tiết xem tại trang chủ http://volammienphi.net