Chào tất cả các bạn,

Team CDTLVN với sự cộng các của các thành viên trong team có kinh nghiệm và gắn bó với silkroad từ rất lâu. Nay CDTLVN mang đến cho các bạn 1 Server Map 120 D13 với chủng tộc EU & CH Online. Bản chuẩn nhất từ trước tới nay.

Thông tin máy chủ :

Alphatest: 14/06/2015
Open chính thức : 18/06/2015

- Trang chủ: http://cdtlviet.com
- Diễn đàn: http://forum.cdtlviet.com
- Quản lý tài khoản: http://id.cdtlviet.com
- Tải Game :

- Link download full: http://share.vnn.vn/tai-file-20269038


Thông tin rate:
- Race: CH & EU
- Max Lv: 120
- Item: D13 ngoại hình chuẩn
- Drop Item Sun D13 tại mob 117 -> 120.
- Exp/Sp Rate: 200x
- Party Exp/SP: 200x
- Drop Item: 5x
- Gold drop: 3x
- Skill Max: 120
- Giả kim: 1->3 (100%) 3 -> (Random)

Hỗ trợ Alphatest :
- Max lv 120
- SUN D13 bán tại NPC Trường An
- Full 999999 silk
- Full 999999b Gold