Server: Long Hổ.
Phiên Bản: CTC.

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn:http://forum.longho.net/forum.php

Fanpage: Click.

Thời gian nhận hỗ trợ: 13h 1/8.
Thời gian kết thúc: 23h59 /8/2014.


**Hỗ trợ tân thủ:
Vòng Mộng Diệp 60 Skill, Máu Free đến 150, Mua Máu giá 5 Lượng tại hiệu thuốc.
-Level 8x.
-Free Skill 9x.
-Set Kim Phong.
-8h x2 Exp.
-4h x2 Skill.
-Ngựa Túc Sương.


**Giới thiệu những tính năng cơ bản Server.
-Auto ingame thông minh.
-Post Item, Bày Bán(Sắp update).
-Trang bị: AB, ĐQ, Nhu Tình, Hiệp Cốt, Item Xanh.
-Skill: 9x, hỗ trợ lẫn nhau giữa 5x 1x 3x 6x và 9x.
-Option trang bị: trung bình kháng 15--19%, hiệu ứng 10-30%, đồ maxoption rất hiếm và chỉ xuất hiện ở Boss HK.
-Drop x4 so với VNG.
-Công Thành Chiến dạng trụ 100% VNG.
-Tính năng nâng cấp Item bằng điểm.
-Tính năng Đã Thông Kinh Mạch bằng tiền vạn.
-Chuyển Sinh.
Tất nhiên không thể thiếu các hoạt động: Tống Kim, PLĐ, Vượt Ải, Liên Đấu, Dã Tẩu,Phong Kì, Hoa Đăng,...Còn nhiều tính năng khác.

**Cam kết:
Support nhiệt tình.
Không tham gia game.
Không bán đồ trong game.
KTC không bán những vật phẩm can thiệp Exp khi đua TOP.


Hình ảnh intro bá đạo cực kì hấp dẫn:

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Pót Item

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Autoingame

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!


Hệ thống đồ xanh, AB, DQ, NT, HC

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Mặt nạ

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Chế tạo, nâng cấp đồ xanh.

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Đã Thông Kinh mạch

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Hệ Thống Map theo Cấp Độ

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Tống Kim

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Phong Kì

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Liên Đấu

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Hoa Đăng

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Lôi Đài

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Chuyển Sinh

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Boss Sát Thủ

[13:00 1/8] www.LongHo.com Hỗ trợ khủng PB CTC! Member vào sau không thiệt!

Còn nhiều hoạt động khác các bạn tham gia để biết thêm chi tiết nhé!
[COLOR="Silver"]

---------- Post added at 10:56 AM ---------- Previous post was at 10:36 AM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn:http://forum.longho.net/forum.php

Fanpage: Click.

Thời gian nhận hỗ trợ: 13h 1/8.
Thời gian kết thúc: 23h59 /8/2014.

---------- Post added at 11:03 AM ---------- Previous post was at 10:56 AM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 11:12 AM ---------- Previous post was at 11:03 AM ----------

Server: Long Hổ.
Phiên Bản: CTC.

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn:http://forum.longho.net/forum.php

---------- Post added at 11:15 AM ---------- Previous post was at 11:12 AM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 11:19 AM ---------- Previous post was at 11:15 AM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.
Facebook comments

---------- Post added at 11:29 AM ---------- Previous post was at 11:19 AM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 12:02 PM ---------- Previous post was at 11:29 AM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 12:14 PM ---------- Previous post was at 12:02 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn:http://forum.longho.net/forum.php

Fanpage: Click.

Thời gian nhận hỗ trợ: 13h 1/8.
Thời gian kết thúc: 23h59 /8/2014.

---------- Post added at 12:33 PM ---------- Previous post was at 12:14 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:33 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 01:56 PM ----------

Server: Long Hổ.
Phiên Bản: CTC.

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn:http://forum.longho.net/forum.php

Fanpage: Click.

Thời gian nhận hỗ trợ: 13h 1/8.
Thời gian kết thúc: 23h59 /8/2014.

---------- Post added at 02:41 PM ---------- Previous post was at 02:31 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 03:01 PM ---------- Previous post was at 02:41 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 03:24 PM ---------- Previous post was at 03:01 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.
Facebook comments

---------- Post added at 04:35 PM ---------- Previous post was at 03:24 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 04:35 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.

---------- Post added at 07:13 PM ---------- Previous post was at 06:02 PM ----------

Trang chủ: www.longho.net
Yahoo Sup: hotro_longho
Diễn đàn: http://forum.longho.net/forum.php
Fanpage: Click.

Thời gian bắt đầu nhận hỗ trợ(Tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ): 13h 1/8/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h59 1/8/2014.