Nhằm thu hút những member mới ban quản trị quyết định hỗ trợ tân thủ với phần quà cực kì hót như sau:


Ngựa Phiêu Vũ Thời Hạn Vĩnh Viễn.
Nhận Được Level 150.
Lên Level 200 Nhận 5 Lệnh Bài Kim Ô.
Nhận 200 Điểm Kid Và 2000 Điểm Event
Thổ Địa Phù ( 1000 Lần )
Túi Máu Free Vĩnh Viễn.
Hi vọng với hỗ trợ trên góp phần tạo động lực cho những anh em mới. Pk giải trí là chính nhé các bạn.

Trang chủ: volamprivate.com
yahoo: hotro_privatevolam@yahoo.com.vn