Không nói nhìu vào test sẽ biết rõ, Free 1,9 tỷ KNB khóa, LC trên 100tr

Link: http://www.7788wan.net:88/UserCenter...R2AD1XOQM9UD0=

Hình
Phong vân made in china LC khủng Free 1,9 tỷ KNB khóa