Thời Gian Open : 3 giờ ngày 1/8/2014 Chính Thức Khai Mở Open Beta Võ Lâm Giang Hồ

Thời Gian Đua Top : Bắt đầu từ 3h chiều ngày 1/8 tới 3h chiều ngày 2/8Mã:
Trang Chủ : http://vlgiangho.sytes.net/

Yahoo ADM Hỗ Trợ : volam.giangho
Mã:
+ Hệ Thống Auto in Game

+ Đại chiến bang hội , Nâng Cấp Bang Hội

+ Công Thành Chiến ( Chuẩn VNG )

+ Nhiệm Vụ Săn Boss Ra Xu

+ Hệ Thống Bang Hội (Hiển Thị Rank)

+ Tích Lũy Bang Hội

+ Hiệu ứng danh hiệu đầy đủ hoàn chỉnh

+ Tính Năng Bang Hội: Có Bang Chủ - Trưởng Lão – Đường Chủ - Thành Viên. Full Bang

+ Hệ Thống Trang Bị: Kim Phong, An Bang, Định Quốc, Xanh, Nhu Tình,Hiệp Cốt....

+Trang Bị Tử Mãng,Kim Ô, Bạch Hổ , Xích Lân

+ Thú cưỡi : Ngựa 8x , Phi vân , bôn tiêu , phiêu vũ , Xích Long Câu , Siêu Quang , Cọp , Ngựa Víp VNG ....

+Nhận Free Skill 90 , 120 , 150 tại NPC môn phái


+ Exp Phân Bố Đều

+Phân Biệt Kênh Chát Rõ Ràng


Hỗ Trợ Tân Thủ

+ 1 Sét Kim Ô Tùy Chọn

+ LV 150 + 200 Vạn Lượng

+ 1 Mã Bài Phiên Vũ

+ 4 Bình tiên thảo lộ

Mã:
- Thời gian Open đua top từ ngày 1/8 Lúc 3h chiều đến ngày 2/8 Kết Thúc Đua Tóp. ( Tính Chuyển Sinh không tính LV )

- Top 1: 1 SÉT BẠCH HỔ Tùy Chọn + 1 VK Xích Lân + Cọp + 1 Bang Hội

- Top 2: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn + 1 VK Xích Lân  + Cọp + 1 Bang Hội

- Top 3: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn + 1 VK Xích Lân + Cọp + 1 Bang Hội

- Top 4: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn + 1 siêu quang

- Top 5 - 10: 5 Lệnh bài Bạch Hổ

3H 1/8]Open Chính Thức Võ Lâm Giang Hồ Hỗ Trợ Tân Thủ Cao Tham Gia Sau Không Sợ Thiệt

3H 1/8]Open Chính Thức Võ Lâm Giang Hồ Hỗ Trợ Tân Thủ Cao Tham Gia Sau Không Sợ Thiệt

---------- Post added at 01:11 PM ---------- Previous post was at 12:39 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 02:50 PM ---------- Previous post was at 01:11 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppp