Kính gửi quý đồng đạo!


Dưới đây là thông tin của TLBB Huyết Kiếm

- Máy chủ : Huyết Kiếm
- Thời gian open : 11/6/2015


Level max: 119
EXP x15
Drop 130
Hệ thống ngọc max cấp 7
Server cày cuốc
Phiên bản: 3.5
Hệ thống skill chuẩn.

Hệ thống tường lửa, đường truyền, máy chủ ổn định an toàn.


Trang chủ : http://huyetkiemanhhung.com/intro/
Đăng ký: http://huyetkiemanhhung.com/id/register.html
Download : http://huyetkiemanhhung.com/id/download.html

Link Facebook :
Mã:
https://www.facebook.com/pages/Thi%C...8921871?ref=hl

[Shop Free KNB]

1. Thú cưỡi , thời trang , đổi màu tóc ....

2. Hoàn đồng pet

3. Thần khí 42 - 92

4. Item x 2 Exp , đục lỗ , ngọc c4

5. Và nhiều thứ khác...
[Shop Donate]

1. Ngọc cấp 6

2. Yếu Quyết, Bí Tịch môn phái

3. Item x 2,5 Exp , nguyên liệu ám khí


Các map train cấp độ:

- Từ cấp 30 -> 65 : Yến Vương Cổ Mộ

- Từ cấp 65 -> 90 : Tầng Hoàng Địa Cung

- Từ cấp 90 trở lên : Cao Xương Mê Cung, Thạp Khắc Mã Lan Can, Hỏa Diệm Sơn, Hàn Huyết Lĩnh, Côn Lôn Phúc Địa.


- Phụ bản Ác Bá, Ác Tặc: Rơi Phiếu Vàng + Ngọc cấp 5 + Đồng vàng + Phiếu đt 100 200 500

- Phụ bản Tứ Tuyệt Trang: Rơi Thái Cực Đan + Bách Bảo Thiên Thư + Thiểm Quang Khoáng Thạch + Đồng Vàng + CCHTP

- Phụ bản Sát Tinh: Rơi Hồn Băng Châu + Linh Hồn Toái Phiến + Đồng vàng + CCHTP + Điểm tặng + ngọc 6 không khóa

- Phụ bản Binh Thánh Kì Trận: Ngọc cấp 5 + Phiếu Vàng

- Phụ bản Hư không huyền cảnh: Rơi Bí Tịch Tàn Diệp + Phiếu vàng ( tùy độ khó)

- Phụ bản Phiêu Miễu Phong: Rơi Ngọc cấp 6 + CCHTP + Nguyên liệu làm Ám Khí + Điểm tặng

- Phụ bản Yến Tử Ô: Rơi Thần Binh Phù cấp 1,2,3 + CCHTP + Hàn Băng Tinh Tiết + Võ Hồn Dịch Tướng Đan ....

- Map Võ Đang: Rơi Ngọc cấp 5 + Hộ Uyển Cao Cấp Toái Phiến

- Phụ bản Thất thiếu sơn: Rơi phiếu vàng + Thất thiếu sơn bảo hạp ( thời trang thú cưỡi mới )

- Phụ bản Vương Lăng: Vương Lăng Bảo Rương ( nguyên liệu Long Văn + các thứ khác )

- Thiên giáng kỳ thú Lâu Lan: Trân thú mới.

- Sever thường xuyên làm Event cho AE

- Có các map boss săn CCHTP + Ngọc 5 + Ngọc 6 + Hộp đổi Điểm Tặng- 99% vật phẩm trong game đều săn được ở các phụ bản và boss các map ở trong game.Thông tin đua top đợt 2

Hiện tại max là level 109 sau vài tuần nữa sẻ đua top lên lv 119

- Giải Nhất : 1 Trùng Lâu Giới + 1 Đoạn Hồn Phiêu + 200k điểm môn phái

- Giải Nhì : 1 Đoạn Hồn Phiêu + 200k điểm môn phái

- Giải Ba : 150k điểm môn phái

- Giải Bốn : 100k điểm môn phái


- Giải khuyến khích: 50k điểm môn phái (từ thứ 5 - 10)
TLBB Huyết Kiếm chính thức Open lúc 11h vào ngày 11-6-2015
TLBB Huyết Kiếm chính thức Open lúc 11h vào ngày 11-6-2015
TLBB Huyết Kiếm chính thức Open lúc 11h vào ngày 11-6-2015
TLBB Huyết Kiếm chính thức Open lúc 11h vào ngày 11-6-2015
TLBB Huyết Kiếm chính thức Open lúc 11h vào ngày 11-6-2015