Khai mở máy chủ mới S1 3h ngày 19/6 ae cùng chới nào


http://vt.haygame.com/go974/631002