HN 0913 004 913 Cho thuê ghế xuân hòa, ghế tựa , ghế gấp HN 0913 004 913 Cho thuê bàn tròn, bàn dài , bàn ghế xuân hòa
HN 0913 004 913 Cho thuê bàn tròn 1m2 , 1m6 , cho thuê bàn kính xoay HN 0913 004 913 Cho thuê bàn vuông, bàn chữ nhật , bàn họp , bàn tiệc
Cho thuê và lắp đặt nhà bạt đám cưới, nhà giàn không gian tổ chức sự kiện, meeting, hội họp
Cho thuê và lắp đặt dù tròn: dù 10m, dù 20m, dù 24m, dù 30m 0913 004 913
Cho thuê bát đĩa,ấm chén, bếp ga, bình ga,bếp cồn 0913 004 913
HN 0913 004 913 Cho thuê ghế xuân hòa, ghế tựa , ghế gấp HN 0913 004 913 Cho thuê bàn tròn, bàn dài , bàn ghế xuân hòa
HN 0913 004 913 Cho thuê bàn tròn 1m2 , 1m6 , cho thuê bàn kính xoay HN 0913 004 913 Cho thuê bàn vuông, bàn chữ nhật , bàn họp , bàn tiệc
Cho thuê và lắp đặt nhà bạt đám cưới, nhà giàn không gian tổ chức sự kiện, meeting, hội họp
Cho thuê và lắp đặt dù tròn: dù 10m, dù 20m, dù 24m, dù 30m 0913 004 913
Cho thuê bát đĩa,ấm chén, bếp ga, bình ga,bếp cồn 0913 004 913