Sau một thời gian bảo trì đột ngột , chúng tôi đã hoàn thành và nâng cấp phiên bản lên Mới và cam kết sẽ không Off hoặc reset data. Tạo ra 1 nơi
giải trí cho các bạn.
Mời các bạn tham gia .

Trang chủ: http://www.hoiuctruongsinh.net/
Hỗ Trợ: hotro_hoiuctruongsinh

Thời gian Open : 11h 30p ngày 25/6/2015


Hỗ trợ tân thủ :
• Level 120
• Skill 9x,12x,15x
• 2 Bình Tiên Thảo Lộ(Khóa)
• 100 vạn lượng
• Bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái + 10 Full
Thông tin server :
• Level lên nhanh ( không nhàm chán , thích hợp cho người không có thời gian chơi ) .
• Trang bị và ngựa đa dạng , phong phú .
• Chuyển sinh .
• Chuyển Phái .
• Skill từ 1x đến 15x .
Dưới đây là thông tin nâng cấp Phiên bản mới .
• Có vòng sáng ( Cool nhất nè )
• Tống Kim Đại Chiến
• Liên Đấu ( thắng lợi được Coin )
• Boss Hoàng Kim Môn Phái.......... Thời gian : 9h , 11h , 14h, 17h
• Phong Lăng Độ (Cài coin và Nhận Huyền Tinh Ép Đồ ) Thời gian : 11h , 18h Mỗi trận 30 phút
• Săn Boss Trùm và Tiểu(Phần thưởng Cool) Thời gian: 19 giờ
• Hỗn Nguyên Lâu(Cài coin) Thời gian: 7h -> 10h và 13h -> 21h

Lưu ý: Server chỉ cố đồ +16 và vk +17 không có đồ Kim Lân và Thiên Tử

Khai mở Server AWJX Chế độ củ -- Nhiều Hoạt động Cài Xu
Khai mở Server AWJX Chế độ củ -- Nhiều Hoạt động Cài Xu
Khai mở Server AWJX Chế độ củ -- Nhiều Hoạt động Cài Xu
Khai mở Server AWJX Chế độ củ -- Nhiều Hoạt động Cài Xu
Khai mở Server AWJX Chế độ củ -- Nhiều Hoạt động Cài Xu