THIÊN LONG ANH HÙNG - CÀY CUỐC PB: 3.55 CHUẨN FPT
Thiên Long Anh Hùng - Cày Cuốc
Trang Chủ: http://tlanhhung.com
Quản lý tài khoản: http://tlanhhung.com.com/id
Fanpage: https://www.facebook.com/TLAnhHung2015
Download: http://tlanhhung.com/id/download.html
THIÊN LONG ANH HÙNG OPEN: 9H NGÀY 25/05/2015
EXP: x7
Drop: 2.0
CÁC TÍNH NĂNG UPDATE MỚI NHẤT TRONG GAME !
- Thần Khí Tiến Cấp.
- Trang Bị Điêu Văn.
- Thời Trang Phối Sức (Fake đồ khi tạo nhân vật).
- Hệ thống Long Văn, Võ Hồn đầy đủ.
- Hệ thống thời trang thuộc tính.
-Đục lỗ thú cưỡi, long văn võ hồn.
Server sử dụng chế chuẩn FPT MAX 7 dòng nhé các bạn, max 9* tỉ lệ mới max xíu
CÁC PHÓ BẢN TRONG THIÊN LONG ANH HÙNG !
CÁC SỰ KIỆN MỞ CẢ NGÀY
- Binh Thánh Kỳ Trận (Danh Hiệu kèm Hiệu Ứng cực chất)
- Q123
- Q Lâu Lan
- Thập Nhị Sát Tinh
- Phiêu Miêu Phong
- Yến Tử Ô
Sự Kiện Đang Nâng Cấp
- Tứ Tuyệt Trang
- Hư Không Huyễn Cảnh
- Thiếu Thất Sơn
Hệ thống Drop tại THIÊN LONG ANH HÙNG:
Boss HVĐ, VD, TS, TN :VB, BN, Nguyên Liệu Điêu Văn, Phiếu Điểm Tặng
Boss Phụ Bản ( Sát Tinh, PMP, YTO, Binh Thánh Kỳ Trận) : Võ Hồn, Nguyên Liệu Võ Hồn,CCHTP, VB, BN, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Điêu Văn, Phiếu Điểm Tặng, Ngọc 5
Ác Tặc - Ác Bá : Bí Tịch - Yếu Quyết, CCHTP, VB, BN, Nguyên Liệu Điêu Văn, CCYQ
Boss Kính Hồ, YVCM : VB, BN, Phiếu Điểm Tặng, Nguyên Liệu Điêu Văn, Bảo Thạch cấp 5, CCHTP.
Kỳ Cuộc - Túc Cầu - Q123 : Ngọc 5, CCHTP, Nguyên Liệu LV - VH
Boss QTVL: VB , BN, Long Văn, Nguyên Liệu Long Văn, CCHTP
BOSS PHLM: VB,BN,CCHTP, Skill Tiến Cấp
SHOP FREE KNB !
- Thú cưỡi, thời trang, nhuộm tóc .v.v.
- Hoàn đồng pet, trứng pét.
- Thần khí sơ cấp
- Thiên Linh Đan (x2 exp), khoan lỗ, ngọc cấp 4 .v.v
- Và một số nguyên liệu khác .v.v.
SHOP DONATE
- Nguyên Liệu Điêu Văn
- Nguyên Liệu Thần Khí
- X2.5 , ĐXL, Xóa đao
Và một số vật phẩm khác ....
Các sự kiện:
- Sự Kiện Đua Top Alphatest:
10 Người đạt 120 khi Alphatest:
Top 1: 300.000 ĐT khi Open
Top 2: 200.000 ĐT khi Open
Top 3: 100.000 ĐT khi Open
Top 4-10: 50.000 ĐT khi Open
- Sự Kiện Đua Top Open: http://tlanhhung.com/su-kien/dua-top...-long-anh-hung
- Sự Kiện QC Game trên Diễn đàn và facebook : http://tlanhhung.com/su-kien/chia-se...n-qua-lien-tay
Hình ảnh trong game:
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015
[TLBB] Thiên Long Anh Hùng Cày Cuốc Phiên Bản 3.55 chính thức open ngày 22/06/2015