Trang chủ: http://sieuthan.net
Đăng ký: http://sieuthan.net/register.html
Fanpage: http://fb.com/sieuthanonline
Bổn trang xin vui mừng thông báo,

* Thông tin sever
SIÊU THẦN - DKVSII
Thời gian khai mở AlphaTEST: 00h 02/08/2014
* Hỗ trợ tân thủ:
- 1 VIP Chí Tôn 365 ngày
- 999.999.999 Vàng
- 999.999.999 Bạc
- 999.999.999 Phiếu
- 1 bộ đồ Truyền thuyết 60
- Ngựa cấp 7
* Hoạt động:
1. Like , Share fanpage nhận KNB
2. Hệ thống Boss diễn ra hàng ngày
3. Map train KNB và EXP tại Tiêu Dao Sơn
4. Chiến trường, tống kim, đấu trường, .....
Trang chủ: http://sieuthan.net
Đăng ký: http://sieuthan.net/register.html
Fanpage: http://fb.com/sieuthanonline
[/HTML][/HTML][/PHP]

---------- Post added at 08:41 AM ---------- Previous post was at 02:17 AM ----------

21333333333333333333333333333333333333333