Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gửi
  403

  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia

  ►Lượt Xem: 340 ►Trả Lời: 2
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 06-26-2015 ►Đánh Giá:

  Hệ Thống Server FREE Hoàn Toàn !
  Trang chủ : http://volamhuyenthoai.zapto.org/
  Diến đàn :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/forum/
  Tải Game :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/taigame.php
  Đăng ký :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/dangki.php
  Fange :
  https://www.facebook.com/vltkhuyenthoai
  Yahhoo:
  gm_huyenthoaivolam
  Hỗ trợ đầu tiền :

  + Thổ Địa phù (vĩnh viến)
  + Thần Thành Phù(Vĩnh Viễn)
  + SKill 9x khi 9x
  + Ngựa 8x khi 8x

  Các chức nắng Server:
  + Auto InGame Thông Minh
  + Tống Kim
  + Liền Đấu
  + Đoán Hoa Đăng
  + Boss Đại Hoàn Kim
  + Tiểu Hoàn Kim
  + Hái Sao May Mắn
  + Hoạt Động Vui Xuân
  + Vược Ải (2=>7 người)
  + Phong Lăng Độ
  + .. Server Chuẩn 99%.
  Hướng Dẫn khi tham gia :[COLOR=#006400][SIZE=4]
  + Tham gia cày cấp 1 , vì server CTC cày cuốt
  + ....v..v...
  Sau đây là 500 hìnhSau đây là 500
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Lần sửa cuối bởi xomnhalalop12; 06-27-2015 lúc 11:40 AM

 2. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gửi
  403

  Hệ Thống Server FREE Hoàn Toàn !
  Trang chủ : http://volamhuyenthoai.zapto.org/
  Diến đàn :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/forum/
  Tải Game :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/taigame.php
  Đăng ký :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/dangki.php
  Fange :
  https://www.facebook.com/vltkhuyenthoai
  Yahhoo:
  gm_huyenthoaivolam
  Hỗ trợ đầu tiền :

  + Thổ Địa phù (vĩnh viến)
  + Thần Thành Phù(Vĩnh Viễn)
  + SKill 9x khi 9x
  + Ngựa 8x khi 8x

  Các chức nắng Server:
  + Auto InGame Thông Minh
  + Tống Kim
  + Liền Đấu
  + Đoán Hoa Đăng
  + Boss Đại Hoàn Kim
  + Tiểu Hoàn Kim
  + Hái Sao May Mắn
  + Hoạt Động Vui Xuân
  + Vược Ải (2=>7 người)
  + Phong Lăng Độ
  + .. Server Chuẩn 99%.
  Hướng Dẫn khi tham gia :[COLOR=#006400][SIZE=4]
  + Tham gia cày cấp 1 , vì server CTC cày cuốt
  + ....v..v...
  Sau đây là 500 hìnhSau đây là 500
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Lần sửa cuối bởi xomnhalalop12; 06-27-2015 lúc 11:40 AM

 3. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gửi
  403

  Hệ Thống Server FREE Hoàn Toàn !
  Trang chủ : http://volamhuyenthoai.zapto.org/
  Diến đàn :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/forum/
  Tải Game :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/taigame.php
  Đăng ký :
  http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/dangki.php
  Fange :
  https://www.facebook.com/vltkhuyenthoai
  Yahhoo:
  gm_huyenthoaivolam
  Hỗ trợ đầu tiền :

  + Thổ Địa phù (vĩnh viến)
  + Thần Thành Phù(Vĩnh Viễn)
  + SKill 9x khi 9x
  + Ngựa 8x khi 8x

  Các chức nắng Server:
  + Auto InGame Thông Minh
  + Tống Kim
  + Liền Đấu
  + Đoán Hoa Đăng
  + Boss Đại Hoàn Kim
  + Tiểu Hoàn Kim
  + Hái Sao May Mắn
  + Hoạt Động Vui Xuân
  + Vược Ải (2=>7 người)
  + Phong Lăng Độ
  + .. Server Chuẩn 99%.
  Hướng Dẫn khi tham gia :[COLOR=#006400][SIZE=4]
  + Tham gia cày cấp 1 , vì server CTC cày cuốt
  + ....v..v...
  Sau đây là 500 hìnhSau đây là 500
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia
  Server[TEST] CTC chuẩn Không HKMP . Mời anh em tham gia

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]