Thông tin máy chủ


❥ Trang chủ:
http://srothienvuong.com/

❥ Diễn Đàn :
http://4r.srothienvuong.com/
❥ Alpha Test: Ngày 20 - 6 - 2015
❥ Thời gian Open: 13h Ngày 1 - 7 - 2015


❥ IP : 123.30.241.45

❥ PORT : 15779


❥ Max: 140

❥ Race : Asia Only !

❥ Rate EXP/SP : 200x
❥ Rate Drop x10
❥ Rate Gold x10
❥ Rate Job x30


❥ Hệ thống cân bằng


❥Thời gian Out Nghề / Guild : 1 Ngày


❥ Hệ thống cướp cờ và đấu trường danh vọng.
❥ Hệ thống CTC 8h tối thứ 7 hàng tuần .
❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày.
❥ Hệ thống Buff cho các Top (Top Level , Top Thief - Hunter - Trade, Top Boss ...)
❥ Đội ngũ BQT - Admin nhiệt tình
❥ Hỗ trợ báo hack , tranh chấp item ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ