DKVS2 OB 13h 30/06/2015 Không nạp thẻ. Mỗi ngày tặng 20.000KNB

Link: http://dk2.haygame.com/go1924/125804

Đua top nào !!!