http://dk2.haygame.com/go9074/3610104
KHAI MỞ SERVER LÚC 13h00 30/06/2015
FREE 100% KNB KHI VÀO GAME
Cày cuốc , Lâu Dài, Uy Tín, Không HÚT MÁU...

HỖ TRỢ TÂN THỦ:
- Lên cấp 40
- Vũ khí tân thủ VIP
- Bộ Skill phái
- Bộ Trang bị CAM [Truyền Thuyết] 40 cấp
- 1 PET Mới ra
- 10 bội EXP đan
- 100tr đồng
- 999 CƯờng hóa tinh
- 999 Chân khí đan