Với Tiêu Chí Free ( 100% ) Chúng Tôi mang lại cho các bạn 1 sản phẩm cực kỳ mới do AD một Fanpage làm ra
Sv Đao kiếm vô song phiên bản tàu khựa ( đồ cực bựa ) , cam kết bạn sẽ hài lòng , thích thú
Trang chủ : 103.27.237.229 Tập trung sv 2 và 3 nhé
Forum SV : dkvspri.f o r u m v i.com ( bỏ cách khoảng )
Fanpage : facebook.com/DaoKiemVoSongPrivate?fref=ts
SV online khoảng từ 8h sáng đến 10h tối
vào chọn 1 sv r đăng ký và chiến thôi , pm NhiSky để nhận hỗ trợ và trả lời các câu hỏi
Thông Tin :
Boss Khủng Đồ Khủng !!!
DKVS Đao kiếm vô song free
Boss Ẩn Đồ Khủng hơn Boss Khủng dễ săn ( máu quái 3000 )
DKVS Đao kiếm vô song free
Khu Treo nick
DKVS Đao kiếm vô song free
Khu cày Cường Hóa ( Max 400 ) , tọa kỵ , trang bị
DKVS Đao kiếm vô song free
Khu Cày Cấp cho người chơi mới ( max lv 160000)
DKVS Đao kiếm vô song free
Hệ Thống Bát Quái Trận( đã fix lại phù hợp vs sv )
DKVS Đao kiếm vô song free
Phụ Bản Nguyên liệu , KNB
DKVS Đao kiếm vô song free
DKVS Đao kiếm vô song free
SV Đã Update Nhiều Item mới phục vụ ae