BQT Thiên Kiếm xin thông báo sẽ Alpha Test vào 11h00 ngày 03/07/2015 - Đến hết ngày 04/07/2015 ,(Có reset nhân vật, hoàn lại 100% thẻ đã nạp) hãy mau mau chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng máy chủ mới Thiên Kiếm 2.
FUll Lệnh GM cho ae đây nhé.
♥ Up lv max
♥ Lênh : dx level 9999 ( 4 số )

♥ Tăng máu
♥ Lệnh : dx hp 9999999

♥ Tăng mana
♥ Lệnh : dx mp 9999999

♥ Tăng exp
♥ Lệnh : dx exp 99999999999

♥ Tăng chân khí
♥ Lệnh : dx gas 10000 ( có thể là 1m tùy web )

♥ Xóa thùng đồ
♥Lệnh : dx clearbag


♥ Tăng KNB
♥ Lệnh : dx golden 9999999999


♥ Tăng tiền đồng
♥ Lệnh: dx silver ( dx item 120002 999 )


♥ Lấy đồ cam :
► Thay số thứ 2 và thứ 3 từ 01 đến 12
Số 1 sau cùng là số lượng

♥ Phái Thiên Long : dx equip 101407 1
♥ Phái Thiên Sơn : dx equip 201407 1
♥ Phái Tinh Túc : dx equip 301407 1
♥ Phái Tiêu Dao : dx equip 401407 1


♥ Max kinh mach
♥ Lệnh : dx meridian a
► Trong đó “ a “ là kinh mạch
► Có 2 tầng kinh mạch , mỗi tầng 8 mạch
♥ Tầng đầu tiên : từ số 0 đến số 7
♥ Tầng thứ hai : từ số 8 đến số 15
VD : dx meridian 8


♥ Max khế hợp ( 10 cấp )
♥ Lệnh : dx mergedlevel a
► Trong đó “ a “ là số cấp : từ 1 đến 10
► Ấn dx mergedlevel 10 cho nhanh


♥ Add skill phái
♥ Lệnh : dx skill a b
► Trong đó ” a” là skill 7 là cấp
♥ Phái Thiên Long : 1~9
♥ Phái Thiên Sơn : 10~18
♥ Phái Tinh Túc : 19~27
♥ Phái Tiêu Dao : 28~36
VD : dx skill 10 70
► Lên đc 30 kill càng giảm kill càng lên nhìu

♥ Đá hợp thành
♥ Lệnh : dx item a b
► Ngoại công ( màu đỏ ) 20105
► Nội công ( màu xanh biển ) 20205
► Phòng ngoại ( màu cam ) 20305
► Phòng nội ( màu xanh lá ) 20405
► HP ( màu đỏ có góc nhọn ) 20505
► Né tránh ( trái tim màu xanh ) 21005
► Điểm đánh trúng ( màu trắng ) 20905
► Nội lực 20605
► Ngoại công bạo kích 20705
► Nội công bạo kích 20805
► Gói tăng tiền xu 12002

♥ Bùa cường hóa :
♥ Lệnh : dx item
► dx item 30001 100 là bùa + 1
► dx item 30002 100 là bùa + 2
► dx item 30003 100 là bùa + 3
► dx item 30004 100 là bùa + 4
► dx item 30005 100 là bùa + 5
► dx item 30006 100 là bùa + 6
► dx item 30007 100 là bùa + 7
► dx item 30008 100 là bùa + 8
► dx item 30009 100 là bùa + 9
► dx item 30010 100 là bùa + 10
► dx item 30011 100 là bùa + 11
► dx item 30034 100 là bùa + 12
► dx item 30035 100 là bùa + 13
► dx item 30036 100 là bùa + 14
► dx item 30037 100 là bùa + 15


♥ Thêm đồng cho bang
► Tha hồ mà up bang lên lv
♥ Lệnh : dx allianceSilver a
► “ a “ là số đồng

♥ Tăng cống hiến cho bang
♥ Lệnh : dx donate a
► ” a ” là số tiền muốn cống hiến

♥ Tăng số quái giết được
♥ Lệnh : dx monsterCount a
► “ a ” là số thay vào
► Thay ‘ 100000000 “ thì được cái thành tựu


TẶNG 300% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ĐẾN HẾT NGÀY 12/07/2015