Auto Phong Vân
- Auto làm nhiệm vụ

- Tích hợp chức năng tự mua máu, mana,


Download tại địa chỉ sau đây:

http://www.mediafire.com/download/jt...toPhongVan.zip