Thông tin Website:
Open Beta: từ ngày 12h00 - 05/07/2015 đến 12h00 - 10/07/2015
Open chính thức: 12h00 - 11/07/2015
Link trang chủ: http://vgun.net/
Link vào game: http://vgun.net/VaoGame/
Link đăng ký: http://vgun.net/eStore/register.html
Link WebShop: http://vgun.net/eStore/
Link FanPages: https://www.facebook.com/vgun.net

Thông tin server:
- Đặt tại Việt Nam, tốc độ 10MB/s
- Phiên bản 5.5: Lôi Đài Gà
- EXP Chiến Đấu,War, Phó bản: x50
- MAX LEVEL: 70
- 90% đồ VIP rớt trong phó bản và 10% còn lại sẽ thu phí duy trì server

Thông tin Game:
- Miễn Phí: Xu Khóa + Vàng (Xu thường đi chiến đấu sẽ nhận được).
- Miễn Phí: Quà Tân Thủ:
+ Tiêu Thần (200-200-200-200) (7 ngày) [Vũ Khí Tạm Thời]
+ Sách ma pháp x1 (200-200-200-200) (Vĩnh Viễn)
+ Bao tay Venus +5 x2 (Vĩnh Viễn)
+ Vĩnh Hằng +5 x2 (Vĩnh Viễn)
+ Vật định tình+5 x2 (Vĩnh Viễn)
+ Legend-Kẹo Ma (cấp 1) (200-200-200-200) (Vĩnh Viễn)
+ Chiếc sừng Minotaure (Nam,Nữ) (200-200-200-200) (Vĩnh Viễn)
+ Áo giáp Minotaure (Nam,Nữ) (200-200-200-200) (Vĩnh Viễn)
+ Huy hiệu hiệu úy (Vĩnh Viễn)
+ S-Athena (Vĩnh Viễn)
+ Thần đèn Aladin (Vĩnh Viễn)
+ Đá Dũng Sĩ x1 (Đổi PET)
+ Thẻ hồn x999
+ Chiến hồn đơn x999
+ Tinh hoa vinh dự x999
+ Thức Ăn (Trung) x999
+ Châu báu (Sát Lv.17) x9
+ Đá năng lượng-Cao x10
+ 3 món trang bị pet (S) (Vĩnh Viễn)
+ Bong bóng thuyền rồng x1 (Vĩnh Viễn)
+ Nước kinh nghiệm siêu cấp x500
+ Thiết Long Khôi(Nam,Nữ)

Phó bản:
- Tất cả phó bản đều có đồ ngon, cày cuốc 50%
- Một số phó bản dành cho cao thủ và cũng có phó bản cho sơ cấp.

Event:
- Đi phó bản nhặt vật phẩm đủ số lượng quy định sẽ đổi được LEGEND
(Thông tin vui lòng vào Event => Giời Event)

======> Chúc các bạn chơi game vui vẻ!!! Admin VGun.NET!