Trang chủ:
http://luyenkiem.vn.ae


1. Quà Tặng Tân thủ
Các tài khoản khi tham gia vào game sẻ nhận được 1 bộ quà tặng :

1 x- VIP Thanh đồng
1 x Bộ Trang bị hoàng kim level 40
10 x Tọa kỵ luyện thú đan
20 x Mở rộng phù
30 x Bảo thạch mãnh nhỏ.
2.Thông tin server :

Hệ thống thủ cưởi mới đặc sắc.
Train map, pb rớt knb thích hợp cày cuốc.
Hệ thống kinh nghiệm phân bố chuẩn.
Hoạt động hằng ngày : Hái quả, săn boss, ép đồ.
Hệ thống Chiến trường, Công thành chiến, Liên đấu hằng tuần.
Một số hình ảnh server :

3 pb 40,50,60 rớt nguyên liệu ép đồ cam, ngọc , đá cường hóa, bùa, nguyên liệu ép thần khí.v..v

Trang chủ : http://luyenkiem.vn.ae
Đăng ký : http://115.146.121.229/reg.html
Đăng ký nhận VIP code tại đay nhé các bạn :
Tên tài khoản :
Tên nhân vật in game :