Chào mừng các thành viên thân mến của cộng động Võ Lâm Tân Long Kiếm sau vài ngày qua đả có sự phát triển mạnh mẽ về làng Private VLTK hôm nay chúng tôi sẻ thành lặp và khai mở máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ này với mục đích gớp phần giải trí xây dựng cộng đồng Private VLTK sau đây là một phần thông tin về máy chủ của chúng tôi


Võ Lâm Tân Long Kiếm Private


Trang Chủ : http://tanlongkiem.com/

Tải Game : http://tanlongkiem.com/news7_2

Fanpage : https://www.facebook.com/tanlongkiem

+ Hổ Trợ Tân Thủ Cấp 70 - X2 Kinh Nghiệm 12 Giờ - 1 Bộ Kim Phong 5000 Lượng - Hổ Trợ Máu Luyện Dưới Cấp 130 - Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần - Cấp 80 Nhận Được 1 Skill 9x

[TânLongKiếm]Hổ Trợ Người Mới 18h Ngày - 02/08/2014
Võ Lâm Tân Long Kiếm

[TânLongKiếm]Hổ Trợ Người Mới 18h Ngày - 02/08/2014
- Phân Chia Kênh Chat
- Rao Item Kênh Chat
- Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
- Phân Quyền – Đổi Tên – Hiển Thị On / Off
- Đính Tháo Trang Bị
- Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
- Tìm Tọa Độ Mini Map
- Tống Kim
- Dame Ngũ Hành Tương Khắc….
- Các Skill Hỗ Trợ cho 9x
- Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn
- Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
- Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt Và Đồ Tím
- Tích Hợp AutoInGame
- Bến Thuyền Phong Lăng Độ
- Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
- Hệ Thống Auto In Game

[TânLongKiếm]Hổ Trợ Người Mới 18h Ngày - 02/08/2014


---------- Post added 08-03-2014 at 05:07 AM ---------- Previous post was 08-02-2014 at 07:23 PM ----------

+ Hổ Trợ Tân Thủ Cấp 70 - X2 Kinh Nghiệm 12 Giờ - 1 Bộ Kim Phong 5000 Lượng - Hổ Trợ Máu Luyện Dưới Cấp 130 - Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần - Cấp 80 Nhận Được 1 Skill 9x