Huyết Kiếm Anh Hùng 99% đồ săn được hết ở phụ bản, rớt cực nhiều

- Máy chủ : Huyết Kiếm
- Thời gian TEST : 14h ngày 7/7/2015

Level max: 119
EXP x500
Drop 130
Hệ thống ngọc max cấp 7
Server cày cuốc
TEST nên các bạn được nhận free hết
Phiên bản: 3.35
Hệ thống skill chuẩn.
Skill chuẩn FPT 98%, Server Việt Hóa 95%, không đồ khủng, Opt khủng, dame chuẩn.

Hệ thống tường lửa, đường truyền, máy chủ cực ổn định an toàn chống ddos.


Trang chủ : http://huyetkiemanhhung.com/
Diễn đàn: http://huyetkiemanhhung.com/forum/
Đăng ký : http://huyetkiemanhhung.com/id/register.html
Download : http://huyetkiemanhhung.com/id/download.html
Link Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Thiê...47287688921871


[Shop Free KNB]

1. Thú cưỡi , thời trang , đổi màu tóc ....

2. Hoàn đồng pet

3. Thần khí 42 - 102

4. Item x 2 Exp , đục lỗ , ngọc c4

5. Và nhiều thứ khác ...


[Shop Donate]

1. Ngọc cấp 6

2. Yếu Quyết, Bí Tịch môn phái

3. Item x 2,5 Exp , nguyên liệu ám khí

- Giới thiệu tính năng phụ bản và Máp train lever của máy chủ :

- Máp Train lever :

- Từ cấp 30 -> 65 : Yến Vương Cổ Mộ

- Từ cấp 65 -> 90 : Tầng Hoàng Địa Cung

- Từ cấp 90 trở lên : Cao Xương Mê Cung, Thạp Khắc Mã Lan Can, Hỏa Diệm Sơn, Hàn Huyết Lĩnh, Côn Lôn Phúc Địa.

- Tính Năng :

- Hỗ trợ tân thủ :

- Hệ Thống Võ Hồn : Nâng cấp Võ Hồn, Kỹ Năng Võ Hồn, thay đổi Kỹ Năng Võ Hồn, nâng cấp Kỹ Năng Võ Hồn. [New]

- Kiểu tóc, khuôn mặt, trân thú, thời trang thú cưỡi, đục lỗ Long văn + Võ Hồn ...

- Tính năng Nhuộm màu Thời Trang.

- Phụ Bản :

- Phụ bản Ác Bá, Ác Tặc : Rơi Phiếu Vàng + Ngọc cấp 5 + Đồng vàng + Phiếu đt 100 200 500

- Phụ bản Tứ Tuyệt Trang : Rơi Thái Cực Đan + Bách Bảo Thiên Thư + Thiểm Quang Khoáng Thạch + Đồng Vàng + CCHTP

- Phụ bản Sát Tinh : Rơi Hồn Băng Châu + Linh Hồn Toái Phiến + Đồng vàng + CCHTP + Điểm tặng + ngọc 6 không khóa

- Phụ bản Binh Thánh Kì Trận : Ngọc cấp 5 + Phiếu Vàng

- Phụ bản Hư không huyền cảnh : Rơi Bí Tịch Tàn Diệp + Phiếu vàng ( tùy độ khó)

- Phụ bản Phiêu Miễu Phong : Rơi Ngọc cấp 6 + CCHTP + Nguyên liệu làm Ám Khí + Điểm tặng

- Phụ bản Yến Tử Ô : Rơi Thần Binh Phù cấp 1,2,3 + CCHTP + Hàn Băng Tinh Tiết + Võ Hồn Dịch Tướng Đan ....

- Map Võ Đang : Rơi Ngọc cấp 5 + Hộ Uyển Cao Cấp Toái Phiến

- Phụ bản Thất thiếu sơn : Rơi phiếu vàng + Thất thiếu sơn bảo hạp ( thời trang thú cưỡi mới )

- Phụ bản Vương Lăng : Vương Lăng Bảo Rương ( nguyên liệu Long Văn + các thứ khác )

- Thiên giáng kỳ thú Lâu Lan : Trân thú mới.

- Sever thường xuyên làm Event cho AE

- Có các map boss săn CCHTP + Ngọc 5 + Ngọc 6 + Hộp đổi Điểm Tặng

- Còn rất nhiều các bạn vô game tìm hiểu nhé !

- 99% vật phẩm trong game đều săn được ở các phụ bản và boss các map ở trong game.


- Dưới đây là 1 số hình ảnh của sever
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
Hổ trợ đồ tận thủ
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
nhận knb , 1k vàng hang ngày , dịch chuyển máp train và máp boss tại đại lý
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
Áo thuộc tính + thú cưỡi thuộc tính
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
Tu Luyện
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
Shop ngọc 6
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
Shop thần khí 102
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
Thần Khí 106 luyện hồn
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015
TLBB Huyết Kiếm Alpha TEST 14h ngày 7/7/2015