Do sv bị hacker tấn công mà chúng mình đang đi họp ở công ti hết r nên k phòng bị dc. CSDL đã bị mất hết nên BQT đến ngày hôm nay mới cứu dc. Các bạn vẫn đăng nhập dc nick cũ. Rất xl các bạn vì sự cố trên nhé. Các bạn giờ đã vào chơi dc bình thường.

Sro vẫn đổi dc gold ra silk
Trang chủ: http://sro-bachlong.com
Diễn đàn: http://forum.sro-bachlong.com
BQT thân báo!