Hướng dẫn mấy bạn chơi CF mà kh đổi được mật khẩu vì kh có mã OTP (hoặc kh có ) Mình sẽ chỉ cho bạn 1 web hướng dẫn đổi mk cực kì đơn giản kh phức tạp kh bị mất acc ai quan tâm thì vào thử Mình đã thử và thành công
Link :http://thaydoimatkhau.weebly.com/