• Trang chủ: http://srovinhcuu.com/
• Quản lý tài khoản: http://srovinhcuu.com/
• Diễn đàn: http://diendan.srovinhcuu.com/forum.php
• Tải Game: http://diendan.srovinhcuu.com/showth...%ADu&p=8#post8

Alphatest :
Open Chính Thức :

Chức năng Website:Sercurity 100%

-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
-Lấy lại mật khẩu tự động qua Email
-Đổi tên nhân vật, Tẩy điểm
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác

Chức năng Ingame :

-Chống Disconnect 100%
-Hệ thống tự động thông báo khi giả kim thuật thành công
-Hệ thống Tile Update tự động liên tục : Job , Học Viện .
-Hệ thống chống Buôn Out 1s


Thông tin rate :
-Race: Chinese and EU
-Max Lv : 120
-Item : D13 ngoại hình D15
-Exp/Sp Rate: 150x
-Party Exp/SP : 120x
-Drop Item : 10x
-Gold drop : 5x
-Skill Max : 120
-Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random

Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv 120
-SUN D13 bán tại NPC giữa thành TA
-Full 999999 silk
-Full 999999b Gold

Hỗ trợ Open chính thức :
- Pet 3 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 10k tên
- 50 DCN
- Nasrun
- 5m SP
- Set SON A +10 Full Blu
-Và 1 số vật phẩm khác

Thân