Trang chủ : http://volamtieungao.com/
Đăng ký : AE Đăng ký qua yahoo adm : minhthai.tieungao or FB adm : https://www.facebook.com/vltieungao
Facebook : https://www.facebook.com/vltieungao
Giới Thiệu Chức Năng :
- Các kỹ năng 1x – 9x chuẩn, hỗ trợ đầy đủ.
- Vượt ải với 5 ải, vô cùng mới lạ và đầy hấp dẫn (Tham gia vào các giờ chẵn).
- Tống Kim rực lữa(Tham gia vào các giờ lẽ).
- Trang bị xanh chuẩn.
- Trang bị Hoàng Kim An Bang, Định Quốc , Môn Phái ,……chuẩn.
- Hút hít chuẩn VNG.
- Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng.
- Bang hội chuẩn.
- Hệ thống đấu giá khiêu chiến lệnh dùng cho công thành.
- Hệ thống MAP luyện công, Damage quái , Exp , Tiền hợp lý.
- Hệ thống AutoPlay được tích hợp trong Game, thích hợp cho anh em cày cuốc tẹt ga.
- Tính năng lên xuống ngựa bằng phím tắt M.
- Kỳ trân các.
- Đồ sát.
- Xác định tọa độ.
- Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG.
- Hệ thống Boss đa dạng phong phú.
Các sự kiện được tổ chức liên tục trong Game :
- Đại chiến Bang Hội.
- Liên đấu toàn Server.
- Tống Kim Rực Lửa.
- Trả lời câu hỏi - Quay thưởng.
- Phong Lăng Độ
........................

Hỗ Trợ Tân Thủ Gia Nhập Game
Thăng cấp 20 khi tạo nhân vật
1 bộ trang bị kim phong
1 thần mã túc sương
3 giờ tiên thảo lộ
1.000 lượng bạc

..::... Phần Thưởng Đua Top ...::...
Thời gian bắt đầu : 14 giờ , ngày 11/7/2015
Thời gian kết thúc : 14 giờ , ngày 13/7/2015
Phần thưởng sẽ được phát vào 11 giờ 30 phút
Top 1
- 1 bộ trang bị An Bang thuộc tính tối đa.
- 1 chiếu dạ ngọc sư tử.
- 1 nhạc vương kiếm.
- 5.000 vạn.
Top 2
- 1 bộ trang bị An Bang thuộc tính tối đa.
- 1 chiếu dạ ngọc sư tử.
- 1 nhạc vương kiếm.
- 3.000 vạn.
Top 3
- 4 bảo rương An Bang lựa chọn và ngẫu nhiên thuộc tính.
- 1 chiếu dạ ngọc sư tử.
- 1.000 vạn.
Top 4
- 3 bảo rương Định Quốc lựa chọn và ngẫu nhiên thuộc tính.
- 1 rương ngựa cấp 80 lựa chọn.
- 1.000 vạn.
Top 5 - Top 10
- 2 bảo rương Định Quốc lựa chọn và ngẫu nhiên thuộc tính.
- 1 rương ngựa cấp 80 lựa chọn.
- 500 vạn.
Top Môn Phái
- 1 rương ngựa cấp 80 lựa chọn.