http://phitienkiem.com/

Như các Tiên Hữu đã biết S1- Sài Gòn đã kết thúc Sự Kiện Đua Top Lực Chiến Nhận Quà và đã có kết quả.
* Hạng Cấp :

Kinh khủng cao thủ đua top Phi Tiên Kiếm

* Hạng Lực Chiến :

Kinh khủng cao thủ đua top Phi Tiên Kiếm

* Hạng Bang:

Kinh khủng cao thủ đua top Phi Tiên Kiếm