Alphatest: 14h00 - 09/07/2015
Open dự kiến: 10h00 - 18/07/2015


Trang chủ: thienlongbatbai.com
Yahoo: hotro.thienlongbatbai
Đăng ký: id.thienlongbatbai.com/id/dang-ky
Download: thienlongbatbai.com/huong-dan-link-download-thien-long-bat-…

Thiên long bát bộ - đua top đoạt trùng - server cầy cuốc - miễn phí - bền vững

-- Thể loại cầy cuốc
-- Drop x10
-- EXP x5
-- Max level 120
-- Max ngọc 7
-- Free vàng, KNB

Phát 200 gifcode từ ngày 12/07

Khuyến mại 100% thẻ nạp khi Open

Phần thưởng đua Top Level 110:

--Top1: 20 Trùng Lâu Chi Lệ + 300k ĐMP
--Top2: 400 Huyền Hạo Ngọc + 200k ĐMP
--Top3: 200 Huyền Hạo Ngọc + 100k ĐMP
--Top4 -> Top 10: 100k ĐMP

Quà tặng lên cấp:
-- Cấp 90: Long Văn +1, Lưu Ly Diễm.
-- Cấp 100: 20.000 ĐMP.
-- Cấp 110: 30.000 ĐMP.
-- Cấp 115: 50.000 ĐMP.

Map train level nhanh
-- Level 20 - 50: Yên Vương Cổ Mộ
-- Level 50 - 90: Tần Hoàng Địa Cung
-- Map nhiều exp, quái yếu: Hãn Huyết Lĩnh, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc Mã Kiền...

Các vật phẩm rơi tại phụ bản và Boss:
-- Phiếu ĐMP: Thánh Hỏa Cung, Tháp Khắc Mã Lạp Can, HHL, Cao Xương Mê Cung...
-- Phiêu Miểu Phong: Vải bông 5, bí ngân 5, TMTP 7, Tàn khuyết 7, Huyền Thiên Hàn Ngọc, Ngọc 5...
-- Tứ Tuyệt Trang: Công lực đan, Sách tu luyện, Ngọc 5...
-- Yến Tử Ô: Nguyên liệu 5, Hàn Băng Tinh Tiết, Thần binh phù 3, TMTP 7, Tàn Khuyết 7, Ngọc 5...
-- Sát Tinh: Trân Thú Huyễn Hóa Đan, CCHTP...
-- Túc Cầu: TMTP 7,...
-- Thủy Lao: Nhiều vàng.
-- Chuỗi nhiệm vụ Lâu lan: Huyền hạo ngọc...
-- BOSS Kính Hồ: Điểm Kim Chi Tiễn, CCHTP...
-- BOSS Cổ Mộ: Nguyên liệu 5, CCHTP...
-- BOSS Thảo Nguyên: CCHTP, Ngọc 5 ...
-- BOSS Võ Di: CCHTP, Ngọc 5, Thiên Cang Cường Hóa Lộ...
-- Boss Huyền Vũ Đảo: Ngọc 5...
-- Boss Thông Thiên Tháp: Nguyên liệu Thần khí...
-- Boss Thúc Hà: Nguyên liệu làm Trùng lâu...
-- Boss Long Quy: Trứng Long Quy, Sách kỹ năng trân thú...
-- Boss Thương Sơn: CCHTP, Ngọc 5...
-- Boss Bạch Minh Khởi: CCHTP, Ngọc 5, Thiên Cang Cường Hóa Lộ...
-- Ác Tặc: Huyền Hạo Ngọc.
-- Ác Bá: Yếu Quyết, Bí Tịch.
-- Thông Thiên Tháp: Các nguyên liệu quý hiếm, ĐMP,...

Một Số Hình Ảnh Trong Game

Thiên long bát bộ - đua top đoạt trùng - server cầy cuốc - miễn phí - bền vững

Thiên long bát bộ - đua top đoạt trùng - server cầy cuốc - miễn phí - bền vững

Thiên long bát bộ - đua top đoạt trùng - server cầy cuốc - miễn phí - bền vững

Thiên long bát bộ - đua top đoạt trùng - server cầy cuốc - miễn phí - bền vững

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!