TRANG CHỦ : http://volamtamkiem.com/
TẢI GAME : http://www.mediafire.com/download/1r...2_14072015.rar
ĐĂNG KÝ : AE Đăng kí qua FB adm : https://www.facebook.com/tinhvolamctc

Giới Thiệu Chức Năng :
- Các kỹ năng 1x – 9x chuẩn, hỗ trợ đầy đủ.
- Vượt ải với 5 ải, vô cùng mới lạ và đầy hấp dẫn (Tham gia vào các giờ chẵn).
- Tống Kim rực lữa(Tham gia vào các giờ lẽ).
- Trang bị xanh chuẩn.
- Trang bị Hoàng Kim An Bang, Định Quốc , Môn Phái ,……chuẩn.
- Hút hít chuẩn VNG.
- Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng.
- Bang hội chuẩn.
- Hệ thống đấu giá khiêu chiến lệnh dùng cho công thành.
- Hệ thống MAP luyện công, Damage quái , Exp , Tiền hợp lý.
- Hệ thống AutoPlay được tích hợp trong Game, thích hợp cho anh em cày cuốc tẹt ga.
- Tính năng lên xuống ngựa bằng phím tắt M.
- Kỳ trân các.
- Đồ sát.
- Xác định tọa độ.
- Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG.
- Hệ thống Boss đa dạng phong phú.
Các sự kiện được tổ chức liên tục trong Game :
- Đại chiến Bang Hội.
- Liên đấu toàn Server.
- Tống Kim Rực Lửa.
- Trả lời câu hỏi - Quay thưởng.
- Phong Lăng Độ
........................

Hỗ Trợ Tân Thủ Gia Nhập Game
Thăng cấp 20 khi tạo nhân vật
1 bộ trang bị kim phong
1 thần mã túc sương
3 giờ tiên thảo lộ
1.000 lượng bạc

Thời gian Đua Tóp bắt đầu từ : 19 giờ ngày 14/07/2015.
Kết thúc đua tóp : 10 nhân vật trùng sinh 4 cấp 150 nhận thưởng đầu tiên.
Top 1 : 1 Bộ Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ + 1 Bôn Tiêu + 1 Nhạc Vương Kiếm + 3000 Vạn.
Top 2 : 1 Bộ Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ + 1 Phi Vân + 1 Nhạc Vương Kiếm + 2000 Vạn..
Top 3 : 1 Bộ Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ + 1 Chiếu Dạ + 1000 Vạn..
Top 4 đến Top 10 : 1 Bộ Trang Bị An Bang Thường + 1 Rương Ngựa Cấp 80 + 5000 Vạn..