Yahoo : ShopAcc_Cf@yahoo.com

Shop Chĩ giao dịch 4 Loại card : Viettel ; Mobi ; VinaPhone ; VTCHình Thức Giao Dịch : Send Card Giao ACC ( Qui Định Rõ )
Thứ 1 : Bên Mua : Đọc Số thứ tự Acc
Thứ 2 : Bên Bán : Kiễm Tra ,Và trả lời acc còn hay đã bán
Thứ 3 : Bên Mua : Đọc seri và mã thẻ
Thứ 4 : Bên Bán : Nhận Thẻ ,Nạp Thành Công, giao acc
Những Tài Khoản AE Cân Nhắc Trước Khi Mua
Shop Không Ép Buộc Phãi Mua
Có Vấn Đề Về Mất Tài Khoản Thì Tự Chịu ( Không Rép Nhãm
Mua Thì Tự Chịu Trách Nhiệm..Mắc Công Chũi Rũa Lừa Đảo Mệt


Trang Chu Shop: http://shopbanacc.besaba.com/