9D-Ruzue III tặng giftcode cho tân thủ mới chơi có những phần quà như sau:
- Xích Long Kỳ (7 ngày)
- Thanh Long Kỳ (7 ngày)
- 20 exp x3
- 20 drop x3
- 1 Danh hiệu Giang Hồ Thiếu Hiệp (7 ngày)
Ngoài ra còn có quà hỗ trợ theo từng mốc level.
Quà online từng giờ:
1h: 1 Thanh Long Bảo Rương + 1 Long Kỳ Hoán Phiếu
2h: 2 Thanh Long Bảo Rương + 1 Long Kỳ Hoán Phiếu
3h: 3 Thanh Long Bảo Rương + 1 Long Kỳ Hoán Phiếu
4h: 4 Thanh Long Bảo Rương + 1 Long Kỳ Hoán Phiếu
5h: 5 Thanh Long Bảo Rương + 1 Long Kỳ Hoán Phiếu
Thông tin server:
exp x25
drop x20
skill x100
Thông tin chi tiết tại website: http://9druzue.com/
Diễn đàn trao đổi và hướng dẫn về 9D-Ruzue III: http://9d-ruzue.com/
Fanpage 9D-Ruzue III: https://www.facebook.com/9dragons.ruzue/