Link trang chủ : http://kiem2.vn/
Link page : http://www.facebook.com/kiembadao/

Khai mở s2 vào 11h ngày 9/12
quà cực khủng

Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr

Vì sao bạn nên chơi ở sever này ?

1. Hệ Thống Ngoại Trang phong phú

Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr2.Hệ Thống thủ cưỡi mới và đa dạng
Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr
3. Hệ thống chuyển sinh hấp dẫn nhận ngay 500 xu cho 1 lần chuyển sinh thành công kèm hiệu ứng đặc biệt
Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr
4. hệ thống vật phẩm mới cực hót cực mạnh
Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr
5. đủ các loại đồ cao cấp bá vướng, sát thần, huyền thoại, vk 130, 150, 180, kill 150 chuẩn hiệu ứng kill đẹp
Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr
6.Hệ thống khinh công mới Anh hùng hộ thể

Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr

Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr

7. Hệ Thống Vũ khí mới và đồ mới

Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr

Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr

8, hện thống quan ấn chiến trường

Kiếm Bá Đạo Khai mở sv s2 Đạo Kiếm 11h ngày Hôm nay 9/12 quà cực khủng 2tr

hoạt động dễ cày xu đồng lên cấp vù vùLink kill 150
6. hoạt động mới lạ kiếm xu dễ dàng
7. update thường xuyên hoạt động event nhiều liên tục đổi mới, hỗ trợ thắc mắc giải quyết vẫn đề ingame nhanh chống túc trực ingame phục vụ 24/24