Gunz01.net sever non reset mở AT 10/12/2015. OB 13/12/2015.

Bắt đầu từ 13h ngày 10/12/2015 Mu Non Reset chính thức Open Beta
Sự kiện đua top level sẽ diễn ra bắt đầu từ lúc open đến khi Close Beta là 03 ngày

Top 1: 500 Coins, 1 set đồ exl+9 theo Class, vũ khí exl+9, Wing1

Top 2: 300 Coins, 1 set đồ exl+9 theo Class, vũ khí exl+9

Top 3: 200 Coins, 1 set đồ exl+9 theo Class

Top 4: 100 Coins, 1 set đồ exl+9 theo Class

Top 5: 1 set đồ exl +7 theo Class

Thông tin server

Season 8 Episode 2

Exp : x5

Drop : 30

Exp Master : x10

Riêng thứ 7 chủ nhật Exp x10 toàn server