free1m xu
http://hucauvn.com/
Dang ki :
http://hucauvn.com:89/dangki/user/


link 4rum http://hucauvn.******.com/forum
link nạp thẻ : http://hucauvn.com:89/napthe/
10k = 10tr xu
20k =22tr xu
50k = 55tr xu
100k= 110tr xu
200k =220tr xu
500k = 550tr xu
-đổi lính địa ngục
+ ko giới hạn quan chức
+ 10k vnd = 50k lính địa ngục ( 1 ngày 1 lần )
+ 50k vnd = 500k lính địa ngục ( ko giới hạn )
-Đổi lính thiên giới
+ chức quan : tinh vân cảnh giới trở lên ( hạn chế clone )
+nhiệm vụ đổi ~ 10000vnd = 10000 thiên giới đao ( 1 ngày 1 lần)
+nhiệm vụ đổi ~50.000 vnd = 50.000 thiên giới đao ( ko giới hạn )
Như vậy bạn nào ủng hộ nhiều chút cũng cũng đổi thoải mái, mà bạn nào ủng hộ ít thì từ từ tích lũy cũng đủ xài ( nếu ko chết lính )---