http://gabavuong.com/
18h Hôm Nay 11/12 Open 2 Sever 3.4 Và 5.5
Giới Thiệu Sơ Qua
-----------------Phiên Bản 3.4--------------------
http://gabavuong.com/gunny/
Miễn Phí 100k Zcon 99tr Xu - 99tr Lễ Kim - 99tr Vàng
Phiên Bản Không Bug Không Hack Ít Lỗi Rất Nhiều Pb Chế
Item Pb Cực Khủng . Guild Chiến Chiến Đấu Nhận Đồ Víp
Đồ WebShop Hoàn Toàn Có Thể Kiếm Trong Game .
Có Chức Năng Đổi Giờ Online Lấy Zcoin - Đổi Trận Win Lấy Zcoin
Đổi Công Trạng Lấy Zcoin Và Rất Nhiều Chức Năng Hấp Dẫn Khác ......
-----------------Phiên Bản 5.5--------------------
http://gabavuong.com/shop/
Miễn Phí 99tr Zcoin 100k Tiền Nạp - Xu ( Chiến Đấu )
Miễn Phí Lv 51 - Vật Tổ Cấp 30 - Tu Luyện Cấp 30 - Ma Thạch Cấp 10 - Danh Hiệp Vip - Mũi Khoan Cấp 3 - Và Rất Nhiều Ưu Đãi Khác .
Phiên Bản Không Bug Ko Hack - Item PB Cực Ngon - Ít Nạp Thẻ .
Đồ Víp Tự Kiếm Nhờ Các Chức Năng Của Game
Có Chức Năng Đổi xu ra Tiền Nạp - Đổi Trận Win sang Tiền Nạp
Đổi Công Trang Sang Tiền Nạp - Đởi Giờ Online Sang Tiền nạp
Và Rất Nhiêu Ưu Đãi Khác
-----------------Tổng Hợp--------------------
2 Phiên Bản Lên Đồ Cực Dễ Ko Cần Nạp Thẻ Vẫn Tốp Bình Thường Hay Tham Gia Và Tận Hưởng.