Sau một thời gian test, chỉnh chu. Server đã gần như hoàn thiện với phiên bản công thành chiến năm xưa.
Trang Chủ : http://volamxichlan.vn.ae/
Đăng Ký : http://volamxichlan.vn.ae/dangky.php
Thời gian Open Đua Top 19h ngày 12-12-2015 đến 20h ngày 13-12-2015

Những tính năng cơ bản của Server :
Hệ thống shop điểm phúc duyên, liên đấu, tống kim chuẩn. [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Phân Quyền – Đổi Tên – Hiển Thị On / Off - Phát lương - Thuế thành thị - Thông báo bang hội. [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Liên đấu (Hình thức đơn đấu cao cấp và trung cấp - có xếp hạng rank và vòng sáng liên đấu).[IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Tống Kim (Đầy đủ thuốc lag, 3 hình thức: Đoạt cờ, bảo vệ nguyên soái, cừu sát).[IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Dame Ngũ Hành Tương Khắc….[IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Rồng dí ,Bổng dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn, Phân Biệt Nội Công Ngoại Công [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Trang bị xanh - hiệp cốt - An bang - Định quốc - Nhu tình - Hút hít chuẩn VNG [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Hệ thống boss sát thủ, hoàng kim chuẩn VNG [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Công thành chiến chuẩn VNG.[IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Hệ thống vượt ải, phong lăng độ đầy thử thách. [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Quả Huy Hoàng, Quả Hoàng Kim ( Chuẩn 4 loại quả rơi 4 map )[IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Tẩy Opt trang bị xanh ( Chuẩn VNG, tỷ lệ ép đồ max cao ) [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Nhiệm Vụ Dã Tẩu , Long Ngũ ( đổi mới và phong phú hơn ) [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Tẩy Tủy ( Chuẩn 1 lần tẩy miễn phí, còn lại dùng TT + THBT) [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Hồi Ba Lăng Huyện như Thần Hành Phù VNG [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Ngựa ( Chuẩn Ngựa 8x, Phi vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ )[IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Kỹ Năng hỗ trợ nhau ( Chuẩn phiên bản Công Thành Chiến) [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Hỗ Trợ : Hỗ trợ thổ địa phù vĩnh viễn, hỗ trợ máu đến cấp 90, skill 90 nhận miễn phí [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Hệ thống map luyện công theo từng giai đoạn: 30-40,40-50,50-60 .v.v [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]
Hệ Thống Khoá Rương, Mở rộng 3 rương và hành trang (NEW VERSION) [IMG]http://****************/images/icon/hot.gif[/IMG]Thông báo sự kiện Open đua Top Máy Chủ Xích Lân
• Thời gian diễn ra sự kiện : 19h 12/12/2015 - 20h 13/12/2015
• Với 36 giờ đua top server sẽ không bán bất cứ vật phẩm nào trong kỳ trân các

• Hỗ trợ tân thủ gồm : 1 set Trang bị kim phong / Cấp độ 20/ 5 vạn lượng
• Các map luyện công theo cấp độ tại xa phu ba lăng huyện và xa phu thành thị.

• Phần Thưởng đua top như sau
† Top Cấp độ
- Top 1 : Ngựa Phi Vân + 2000 xu + 200 vạn lượng + Hộp quà ngẫu nhiên
- Top 2 : Ngựa Phiến Vũ + 1000 xu + 100 vạn lượng + Hộp quà ngẫu nhiên
- Top 3 : Ngựa Bôn Tiêu + 500 xu + 50 vạn lượng + Hộp quà ngẫu nhiên
- Top 4- 10 : 500 xu
† Top Môn Phái
- Top 1 môn phái : Ngựa chiếu dạ ngọc sư tử


• Mỗi Gamer chỉ được nhận 1 phần thưởng Top.
• Yahoo hỗ trợ : hotro.volamxichlan