Link sever : http://id.prigame.net/ - diễn đàn : http://www.prigame.net/
Giới thiệu sever : sever mang tính chất cày cuốc lâu dài không bán danh vọng huyền tinh cũng như là ngũ hành hồn thạch anh em phải tự kiếm .
Kiếm thế 3.0
Thông tin sever : Exep x50 so với VNG , không hổ trợ lever + đồ cũng như đồng khóa bạc khóa , huyền tinh tự kiếm thông qua hoạt động trong game.
Rương cao quý : Huyền tinh , hòa thị ngọc , tiểu du long danh vọng mỗi tuần mở 30 rương
Du long 200 lần / ngày ( chủ yếu kiếm tiền để lên danh vọng )
Tống Kim , Bạch Hổ Dường , Tiêu Dao Cốc, Truy nã, Thi Đấu Môn Phái,Bao Vạn Đồng , Ải gia tộc nhận huyền tinh
Cụ thể là:
Tống Kim : 3000 điểm nhận 2 viên huyền tinh 8
Top 1 nhận 1 viên 8 2 viên 7 3 vạn đồng khóa, 1 hòa thị ngọc ,15 vạn bạc, 3000 nguyên bảo
Top 2 nhận 1 viên 8 2,5 vạn đồng khóa,1 hòa thị ngọc , 10 vạn bạc, 2500 nguyên bảo
Top 3 nhận 1 viên 8 2 vạn đồng khóa , 1 hòa thị ngọc , 8 vạn bạc, 2000 nguyên bảo
Top 4 >10 nhận 1 viên 7 1,5 đồng khóa , 5 vạn bạc , 1500 nguyên bảo
Top 11 > 20 nhận 1 viên 7 1 vạn đồng khóa , 3 vạn bạc , 1000 nguyên bảo
Bạch hổ đường : Qua ải 1 nhận nhận 3 triêu kinh nghiệm 200 nguyên bảo , ải 2 nhận 5 triệu kinh nghiệm 300 nguyên bảo , ải 3 nhận 7 triệu kinh nghiệm 500 nguyên bảo . Đánh boss rơi huyền tinh 5 đến 8 . Mỗi ngày tham gia 1 lần
Tiêu dao cốc qua 1 ải nhận 2 huyền tinh 7 + 1 triệu kinh nghiệm ải 1>4 , ải 5 nhận 2 viên 8 +10 triệu kinh nghiệm . Mỗi ngày tham gia 1 lần. Qua 5 ải nhận 5000 nguyên bảo.
Truy nã 1 ngày 6 nhiệm vụ
Đánh boss rớt huyền tinh 5 > 7 hoàn thành nhiệm vụ nhận 1 viên 7 200 nguên bảo
Ải gia tộc hoàn thành 1 viên 9 3000 nguyên bảo , 1 rương cao quý ,200 tiền du long.
Thi đấu môn phái tham gia nhận huyền tinh 8 x2 , tân nhân vương 5 vạn đồng mỗi người con lại được 1 vạn đồng
Rương thi đấu môn phải mở ra nhận được : huyền tinh 5 > 8 , exep 1 >3 triệu , tiền du long 20 -30-50, đồng thường 200
Bao vạn đồng hòa thành 10 nhiệm vụ nhận 2 viên 7 , 20 nhiệm vụ 3 viên 7 , 30 nhiệm vụ 3 viên 7 , 40 nhiệm vụ 3 viên 7 , 50 nhiệm vụ 2 viên 8 khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 50 nhận được 12 triệu exep
Đặc biệt tranh đoạt lãnh thổ nhận đồng trường lão nhận 10v , bang chủ nhận 25 v
Không có kéo xe hoặc lone acc để tránh nhiều bạn cảm thấy ức chế chơi không lại bỏ game. ( 1 acc là đủ hoặc nhiều acc chế đồ )
Online nhận thưởng hằng ngày ở NPC Long Hồn Kiếm tại Đạo Hưng Thôn
Quà nạp thẻ lần đầu cho anh em :
- 5 huyền tinh vô hạ cấp 9
-10 hòa thị ngọc
-15 vạn đồng khóa
-1 đồng hành 4 kỹ năng
-1 <Tiểu Du Long Lệnh[Nón]>
Tặng set trang bị 5x 4% + 8 cho anh em khi đạt lever 50
Hoạt động săn boss hoàng kim hằng ngày : bạc thường ( không quá nhiều ) , huyền tinh ( không qua cao ) , hòa thị ngọc ( có sắc xuất ) rớt , rớt phiêu vũ - lăng thiên- trục nhật ( hen xui nhé
Đánh boss tầng thủy hoàng : tầng lăng hòa thị bích không khóa , huyền tinh 9 x5 không khóa , huyền tinh 10 x1 không khóa , kim nguyên bảo từ 10 đến 15 cái
Chức năng vip 1-2-3 dùng để nhận thưởng hằng ngày:
Giá vip 7 ngày vip 1-20 v đồng
vip 2- 50v đồng
vip 3 - 100 v đồng
Tỉ lệ nạp thẻ : 10k= 20 vạn đồng , đồng có thể mua kim nguyên bảo dùng để giao dịch bên khu đồng thường
Khi mua vip mỗi ngày sẽ nhận được huyền tinh , đồng khóa , chiến thư du long, bạc khóa.
Đặc biết tinh năng shop nguyên bảo để mua đồ trên kì trân các như đồng thường
Tặng quà khi anh em đạt cấp 90, 100, 110 , 120 , 130 , 140 , 150
Sever đã update full trang bị đồng hành
Sever lên trang bị chậm nên anh em không phải lo thua đồ khi chơi sau.
Mỗi tuần sẽ có 1 event khác nhau ưu đãi anh em
Event đua top tài phú , võ lâm , cấp độ từ khi open đến hết ngày 21/12/2015
Top 1 100 vạn đồng 2 vạn tiền du long , 3 huyền tinh 10, 15 - hòa thị bích
Top 2 80 vạn đồng 1,5 vạn tiền du long , 2 huyền tinh 10 - 12 hòa thị bích
Top 3 80 vạn đồng 1 vạn tiền du long , 1 huyền tinh 10 và 2 huyền tinh 8 - 8 Hòa thị bích
Top 4-10 50 vạn đồng 7000 tiền du long , 3 huyền tinh 9 , 5 hòa thị bích
Chú ý mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 top cao nhất
Ví dụ bạn ở top 1 tài phú và top 2 võ lâm thì bạn chỉ nhận được top 1 tài phú.
Sever nguyên bản sẽ không có dame ảo nên anh em cứ yên tâm mà chơi pk cho đã mà không sợ chơi với xe , đồ đạc không hơn nhau mấy
Sever hoạt động lâu dài nên cứ yên tâm mà cày cuốc . Mọi sai xót sẽ đến bù cho anh em.
Sẽ up trang bị Long hồn về sau ...