TRUYỀN KỲ VÕ LÂM - PHIÊN BẢN CTC - SHXT


1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.

Trang chủ : http://www.truyenkyvolam.com
Facebook : https://www.facebook.com/truyenkyvolam2013

Server mang đậm tính chất CTC nên exp có thể sẽ chậm và skill 9x phải tự kiếm bằng hoạt động săn boss sát thủ từ level 70

Thời gian open cũng như chính thức bắt đầu sự kiện đua top cao thủ từ 13h ngày 19/2 (thứ 4)
Thời gian kết thúc đua top là 13h thứ 6 21/2.
Phần thưởng đua top sẽ được phát vào tối ngày 21/2

Phần thưởng đua top :
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Top 1 : Bôn Tiêu + 3000 Xu1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Top 2 : Phi Vân + 2000 Xu1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Top 3 : Phi Vân + 1500 Xu1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.
- Top 4 : Phi Vân + 500 Xu
- Top 5 : Chiếu Dạ + 500 Xu
- Top 6 : Chiếu Dạ + 500 Xu
- Top 7 : Chiếu Dạ + 500 Xu
- Top 8 : Chiếu Dạ + 500 Xu
- Top 9 : Chiếu Dạ + 500 Xu
- Top 10 : Chiếu Dạ + 500 Xu

Vào game sẽ được hỗ trợ :
- Level 20 2 vạn lượng
- Ngựa 20 và 2 tiếng nhân đôi kinh nghiệm
- Kỹ năng hỗ trợ tân thủ tới level 120
- Nhận bộ kim phong khi đạt level 50 tại Npc hỗ trợ tân thủ.

Trong quá trình đua top sẽ tuyệt đối không bán tiên thảo lộ.
Một số hoạt động được nhiều exp sẽ được đóng lại và sẽ mở khi đua top kết thúc:
- Vận Lương (Đóng)
- Phong Kỳ (Đóng)
- Boss Hoàng Kim (Đóng)
- Hoa Đăng (Đóng)
- Quả Huy Hoàng (Đóng)

Thông tin chức năng server:
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh , Tham Gia Công Thành (new version)
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Săn boss sát thủ nhận xu.
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Phân Chia Kênh Chat
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Rao Item Kênh Chat (new version )
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Phân Quyền – Đổi Tên – Hiển Thị On / Off
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Đính Tháo Trang Bị (new version )
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Tìm Tọa Độ Mini Map
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Tống Kim (new version ) Chuẩn VNG
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Dame Ngũ Hành Tương Khắc….
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Các Skill Hỗ Trợ cho 9x
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt.
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Tích Hợp AutoInGame ( Thông minh )
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Bến Thuyền Phong Lăng Độ
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Săn Boss Sát Thủ 8Con/1Ngày (Random nhận Xu)
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Sự kiện Hoa Đăng diễn ra hàng ngày
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Chức Năng Phong Kỳ Tín Sứ
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Chức năng Vận Lương (NEW)
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.- Phong Lăng Độ, Vượt ải hoàn thiện
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.. Boss Hoàng Kim Phần Thưởng Phong Phú
1h chiều ngày 19/2/2014 Open Truyền Kỳ Võ Lâm - Phiên bản Công Thành Chiến.. Skill dame tương đối chuẩn