TẢI GAME

Game Long Tinh Sứ Giả xin gửi tới các bạn chuỗi sự kiện đặc sắc tháng 8.

Long tinh 2 – loạt sự kiện hấp dẫn tháng 8
Sự kiện Đại Chiến Robot

Diễn ra lúc 17h00 ngày 04/08 đến 17h00 ngày 31/08

Khi người chơi Tiêu diệt Boss Optimus Prime và Boss Bumblebee tại bản đồ Chiến Trường Cổ sẽ nhận được Rương Robot, để mở Rương các bạn cần dùng vật phẩm “Khối Ruby” được bán trên Shop, trong rương có nhiều vật phẩm hiếm có như trang bị truyền thuyết cấp 71, bánh thập cẩm. Sau khi tiêu diệt, 15 tiếng sau Boss sẽ hồi sinh lại.

Địa Điểm: bản đồ Chiến Trường Cổ

Sự kiện Ngưu Lang Chức Nữ

Thời gian từ 17h00 ngày 04/08 đến 17h00 ngày 31/08

Khi người chơi đánh quái trên toàn bản đồ của Long Tinh sẽ có cơ hội nhặt được túi Ngưu Lang Chức Nữ , mở túi sẽ nhận được các vật phẩm: “Ngưu”, “Lang”, “Chức”, “Nữ” và 20.000 Exp, 50.000 Exp.

Kết hợp các vật phẩm trên lại cộng với vật phẩm “Cầu Ô Thước” ( bán trên Shop với giá 80 Xu) sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.

Gặp NPC- Hy Lợi Tô Tư để thực hiện nhiệm vụ Ngưu Lang Chức Nữ:

5 Ngưu + 5 Lang = 2.500.000 Exp.
5 Chức + 5 Nữ = 2.500.000 Exp.
10 Ngưu + 10 Lang + 10 Chức + 10 Nữ = 15.000.000 Exp.
15 Ngưu + 15 Lang + 15 Chức + 15 Nữ + 3 Cầu Ô Thước = 20.000.000 Exp + 1 Túi quà sò (1000000) + 1 Đá Nữ Oa.
Sự kiện Cùng Nhau Thỉnh Kinh

Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ Cùng Nhau Thỉnh Kinh sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị.

Địa điểm: Bản Đồ Nhiệm Vụ

NPC: Nhà Thông Thái – Cùng Nhau Thỉnh Kinh

Hướng dẫn tiêu diệt các boss

Boss Đường Tăng cấp 71 : xuất hiện ở Đỉnh Bích Tỉ.
Boss Tôn Ngộ Không cấp 70 : xuất hiện ở Đỉnh Ma Giới.
Boss Trư Bát Giới cấp 69 : xuất hiện ở Thang Mây Ma Long
Boss Sa Tăng cấp 69 : xuất hiện ở Bích Tỉ Long Thê.
Boss sau khi chết 15 tiếng sẽ hồi sinh.

Giải Thưởng:

1 Thẻ Đường Tăng + 2 Thẻ Ngộ Không = 1 Túi Quà Cường Hóa (Lv 60).
1 Thẻ Đường Tăng + 2 Thẻ Bát Giới = 1 Túi Quà Cường Hóa (Lv 60).
1 Thẻ Đường Tăng + 2 Thẻ Sa Tăng = 1 Túi Quà Cường Hóa (Lv 60).

TẢI GAME