TẢI GAME

Game Mãnh Tướng thông báo sự kiện Điêu Thuyền và Lữ Bố chính thức tái hợp vào ngày 04/08/2014.

Mãnh tướng – server điêu thuyền sát nhập cùng lữ bố


Thời gian sát nhập lúc14:00 đến 16:00 ngày 04/08/2014

Sát nhập máy chủ ĐIÊU THUYỀN & LỮ BỐ

Chú ý khi máy chủ sát nhập

Người chơi trên Điêu Thuyền và Lữ Bố không thể đăng nhập vào game khi máy chủ sát nhập. Các máy chủ khác đăng nhập và tham gia trò chơi bình thường.

Sau khi đã sát nhập, các bạn có thể đăng nhập vào Mãnh Tướng thông qua server cũ.

Các tính năng tương tác giữa người chơi như Vận tiêu, Tranh đoạt Ngọc Tỉ, Tranh đoạt Binh Thư sẽ bao gồm các nhân vật của cả 2 server.

Tên Nhân vật và Liên Minh được giữ nguyên.

Nếu trùng tên nhân vật/Liên Minh thì hệ thống sẽ thêm vào ký tự (2) cho các nhân vật/Liên Minh của server 2 – Lữ Bố.

Chúc các bạn tham gia sự kiện thật vui vẻ.!

TẢI GAME