KHAI MỞ S1 HÀNG LONG SEVER DKVS 2 FULL VIỆT HÓA KHÔNG HÚT MÁU
Trang chủ : http://colong.net
Đăng kí : http://colong.net/?module=register
*Giftcode vào game
- Full đồ truyền thuyết
- 999 Cường hóa tinh
- 999 Chân khí đan
- 5000 đồng
- 50.000.000 đồng khóa
* Khuyến mãi : 200% nạp thẻ vào game (10k = 300.000 KNB)
*SƯ KIỆN ĐUA TOP KHAI MỞ SEVER
[Colong.Net] KHAI MỞ S1 HÀNG LONG SEVER DKVS 2 FULL VIỆT HÓA KHÔNG HÚT MÁU