Huyền Thoại MU chính thức Open Beta vào lúc 14h00 ngày 17/12

Huyền Thoại MU chính thức Open Beta vào lúc 14h00 ngày 17/12


Trang chủ: http://huyenthoaimu.com.vn/
Diễn đàn: http://forum.huyenthoaimu.com.vn/forum.php
Tài khoản: http://id.huyenthoaimu.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/huyenthoaimu.com.vn
Phiên Bản Game : Season 6.3 Custom.
Drop item : 15%.
Drop ép đồ, xoay wing : 25 % (Max 1 Option trong 3 tuần đầu tiên).
Drop exp : 150x ngày thường (250x giờ vàng và cuối tuần)
Anti hack: Vietguard version Professioner.Hỗ trợ các thành viên tham gia khởi tạo nhân vật :

+ Tặng 5 lần reset + 2500 Point + 400 level + 50 triệu Zen
+ Tặng danh hiệu nông dân cày cuốc cho toàn bộ nhân vật.Chuỗi sự kiện đua TOP OPEN BETA:


Thông tin chức năng:


- Mở toàn bộ các chức năng liên quan đến VIP như: reset VIP; Webshop; Cashop.
- Webshop chỉ bán đồ hỗ trợ game .Không bán đồ liên quan đến trang phục và vũ khí trong game.
- BQT không can thiệp cũng như vào game tham gia các hoạt động.

Bảng giới hạn Reset trong game:
Reset vượt mức 3 lần / ngày


Huyền Thoại MU chính thức Open Beta vào lúc 14h00 ngày 17/12

Phân bố sub trong game :


Thời gian các sự kiện hàng ngày trong game :


Các sự kiện sẽ được BQT Tổ chức


Huyền Thoại MU chính thức Open Beta vào lúc 14h00 ngày 17/12

Mọi thông tin thắc mắc về các vấn đề vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến hoặc Fanpage của Huyền Thoại MU theo địa chỉ : https://www.facebook.com/huyenthoaimu.com.vn/