[Thiên Long Phi Long] - Đua top test 10h00 T4 21/12 - Open 19h30 T4 23/12

THIÊN LONG PHI LONG - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI MP,
ÁO THỜI TRANG, ÁM KHÍ - SĂN LÀ CÓ - CÁC MAP BOSS, TRAIN MỚI
******
PHI LONG XUẤT THẾ
XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN
ALPHA TEST: Vào hồi 10h00 SÁNG, THỨ 2, Ngày 21 tháng 12 năm 2015
Dự kiến OPEN: Vào hồi 7h30 TỐI, THỨ 4, Ngày 23 tháng 12 năm 2015

EVENT ĐUA TOP TEST:

Tính Hoạt Lực từ 10h00 T4 21/12 đến 19h00 T4 23/12.

+ Top1 : Sét Trang Bị “Thủy Hoàng Long Lân 10 Món”
+ Top2 : Sét Trang Bị “Ảo Mộng Linh Thần 10 Món”
+ Top3 : Sét Trang Bị “Đấu Thần Ảnh Nguyệt 10 Món”
+ Top4 : Sét Trang Bị “Hỗn Độn Chí Tôn 10 Món”
+ Top5 : Sét Trang Bị “Cửu Thiên Độc Bá 10 Món”
+ Top6 => 10: Sét Trang Bị “Thiên Đế Độc Tôn 10 Món”
+ Top11 => 15: 50.000 Điểm Môn Phái

TRANG CHỦ : http://thienlongphilong.com/
DOWNLOAD : http://thienlongphilong.com/download.html
ĐĂNG KÝ : http://tk.thienlongphilong.com/home/
YAHOO : hotro_tlbbphilong

AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT
AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT
AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT

THỂ LOẠI CHUYỂN SINH
PHIÊN BẢN 3.52

EXP : 800
Drop : 2.0

*** HỖ TRỢ TÂN THỦ ***

- Nhận ngay Cấp 130
- Hỗ trợ: 150.000 POINTS cho Nhân vật mới
- Hỗ trợ: Pet Boss tư chất 5.000 cho Nhân vật mới
- Hỗ trợ: Set tân thủ Quyền Vương Huyền Thoại
- Chuyển sinh Miễn phí 100%
- Server có Chức năng Cộng, Rút Điểm trên Website, Bạn không cần phải Cộng Điểm bằng tay nữa

*** TÍNH NĂNG: UPDATE PHIÊN BẢN MỚI NHẤT ***


- Chức năng Nhuộm màu thời trang
- Chức năng Thời trang phối sức
- Chức năng Mài khắc và Trác Khắc bảo thạch
- Băng Phách Thần Châm và Đoạn Hồn Phiêu
- Thần Binh Hải Vực cấp 2-3-4
- Khiêu chiến Tàng Kinh Các - Sinh Tử - Thông Thiên Tháp
- Kỵ và Fashion mới có option
- Danh hiệu Binh Thánh kèm thuộc tính
- NPC đổi đồ câu cá và trồng trọt
- Dropbox đầy đủ Q123,Q-Túc cầu, PMP, Ác tặc ác bá, Boss Dã ngoại....

AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT
AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT
AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT

* ** MAP TRAIN ĐA DANG PHONG PHÚ ***

AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT

* ** MAP DROP SET 120 & TIỀM NĂNG CHÂN ĐAN ***

AlphaTest - Nhận 10 Triệu Point, TL PHI LONG, CS FREE - THÚ CƯỚI, ÁO THỜI TRANG  HOT

*** HỆ THỐNG PHÓ BẢN DROP BOSS ***

- Ác bá + Ác Tặc : Ngọc 5, Tiền vàng, Linh Hồn Toái phiến.
- Tứ Tuyệt Trang : Thái cực đan, Thiểm quang khoáng thạch, Đồng vàng, CCHTP, Sách tu luyện 5 loại.
- Sát Tinh : Hồn băng châu, CCHTP, Linh hồn toái phiến, Đồng vàng, Trân thú huyễn hóa đan toái phiến.
- Binh Thánh Kỳ Trận : Ngọc 5, Chú văn, Long văn, Vàng, CCHTP.
- Phiêu miễu phong : Ngọc 5, NLiệu ám khí, CCHTP, Tàn khuyết cấp 7, Phiêu miễu huyền phù, Xuất Long thạch – Nguyên, Xuất Long thạch – Bạo, Xuất Long thạch – Thương.
- Yến Tử Ô : Thần binh phù 1, 2, 3, CCHTP, Hàn băng tinh tiết.
- Thất thiếu sơn : Ngọc 5, Phiếu vàng, riêng boss cuối thì được : Thất thiếu sơn bảo hợp ( Nguyên liệu Long Văn , CCHTP ).
- Vương Lăng : Vương Lăng Bảo Rương : Nguyên liệu Long văn, CCHTP, x2.5, xóa đao, đặc xác lệnh.
- Trân Long Kỳ cuộc : Yếu Quyểt 80 + Công Lực Đan + CCHTP.
- Thánh thú sơn + TSPTĐài : Nguyên liệu điêu văn, CCHTP.
- Boss Kính Hồ : CCHTP, Thần binh phù các loại .
- Q Tô Châu : Boss rớt Nguyên Liệu Long văn, riêng Boss Q3 rớt CCHTP + CCYQ.

THIÊN LONG PHI LONG - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI MP,
ÁO THỜI TRANG, ÁM KHÍ - SĂN LÀ CÓ - CÁC MAP BOSS, TRAIN MỚI