MU Phong Vân SS6.3 Final Alpha Test 20-25/12/2015
Ổn Đinh - Lâu Dài - Item có giá trị
Admin Chuyên Nghiệp Nhiệt Tình
Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7
Nhiều Sự kiện diễn ra theo tuần -tháng

MU Mới RA TÍNH NĂNG CỰC HOT - PHÁT TRIỂN LÂU DÀI
KHÔNG WEBSHOP - KHÔNG ITEM FULL - ITEM GIÁ TRỊ CAO


Tải Game


MUPhongVan.Com -MU Test 22-25/12 - Open 30/12 - On Dinh - Chuyen Nghiep - Ho Tro 24/7

Alpha Test nhận ngay
Cấp độ 400
65.000 điểm cộng
2 tỷ Zen trong nhân vật.


MUPhongVan.Com -MU Test 22-25/12 - Open 30/12 - On Dinh - Chuyen Nghiep - Ho Tro 24/7


MUPhongVan.Com -MU Test 22-25/12 - Open 30/12 - On Dinh - Chuyen Nghiep - Ho Tro 24/7

Sự kiện Game
-Huyet Lau
- Quang Truong Quy
- Hỗn Nguyen Lau
- Binh Doan Phu Thuy
-- ...vv

Cùng nhiều tính năng hấp dẫn khác.